YYA Özgün Eğitimler

Sokak Dönüştürme Prova Uygulama Programı

#KamusalMekan#YapılıÇevre#KentselTasarım#Çocuklar
Talep Formu
Sokak Dönüştürme Prova Uygulama Programı

Süre
3-6 ay

Bu eğitim en son 17.11.2023 tarihinde düzenlendi.
Eğitime git >

Superpool ve Global Designing Cities Initiative (Global Kent Tasarımı İnisiyatifi) iş birliği ile kent sokaklarını, çocuklar ve bakım verenleri için yaşanabilir alanlara ve yaya ve çocuk dostu kamusal mekânlara dönüştürme amacıyla oluşturulan bu program, belediyelerin farklı birimlerinin birlikte çalışmasına yönelik sokak dönüştürme prova uygulamasına ilişkin eğitim ve atölye çalışmalarını içermektedir. Kent mekânını, motorlu araç odaklı kentsel tasarım anlayışlarının ötesine geçerek çocuk ve yayayı merkeze alan bir yaklaşımla tasarlamayı; sokakları çocuklar için güvenli, sağlıklı ve kapsayıcı kılma yolunda adımlar atmayı ve belediyelerin prova uygulama süreçleri konusundaki kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Sokak dönüştürme uygulamalarının tasarım, katılım, bütçe gibi çok katmanlı sürecinin hem belediye hem de mahalle sakinleri açısından daha efektif biçimde yönetilmesinin yollarından biri aşamalı tasarım yöntemi olan prova proje süreçleridir. Bu eğitim programının içeriği ve süreci, partnerler ile oluşturulan iş birliği neticesinde açık çağrı ile gerçekleştirilmektedir. Buna ek olarak belediyelerin teoriden uygulamaya geçişini kolaylaştıran eğitim, atölye ve mentorlük desteği verilmekte ve planlama, koordinasyon, katılım ve saha uygulaması gibi çeşitli adımları içeren uzun dönemli bir prova uygulamasını tarif etmektedir.

Hedefler

Program kapsamında hızlı uygulanabilir tasarım stratejileri ve düşük maliyetli uygulamalar ile yaya ve çocuk kullanımı öncelikli kamusal mekânların oluşturulması; prova projeler konusundaki bilgi ve farkındalığın yaygınlaştırılması; belediyelerin ilgili temsilcilerinin çocuk dostu kamusal mekânlar ve prova projeler konusundaki bilgi ve kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir. Programın temel hedeflerinden bir diğeri ise yaya ve çocuk kullanımı öncelikli kentsel tasarım pratiklerini desteklemek ve yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

İçerikler

  • Çocuklar için Sokaklar Tasarlamak
  • Uygulamalı Veri Toplama
  • Geometri Testi
  • Kentsel Tasarımda Katılımcı Süreçler ve İletişim Stratejileri
  • Tasarım Atölyesi: Desen, Renk ve Kent Mobilyaları
  • Belediye Deneyim Paylaşımı
  • Koordinasyon Toplantıları
  • Saha Uygulamaları

Süre

3-6 ay

Katılımcılar

Belediyelerin Plan Proje, İmar ve Şehircilik, Strateji Geliştirme, Şehir Planlama, Kentsel Tasarım, Park ve Bahçeler, Ulaşım, Sosyal Hizmetler ve konuile ilgili alanlarda çalışma yürüten diğer birimlerinde görev yapan yönetici ve personeli

Kurumsal bir eğitim talebiniz mi var?
Bize ulaşın.
Kurumsal Eğitim Talebi

İlgili Haberler