Yerel Yönetim Akademisi (YYA) yerel yönetimler alanında mevzuat ve vizyon geliştirici çalışmaların yapıldığı ve daha çok uygulamaya dönük bir akademi olarak tasarlanmıştır. 

Akademi kapsamında genel bilgilendirici eğitim programları ve belirli uzmanlık alanlarına ilişkin özel eğitim programlarının belirli bir disiplin ile verilerek sertifikalandırılması ve belediye çalışanlarının niteliğinin artırılması hedeflenmektedir.   

Akademi kapsamında sertifikalı eğitim programlarının yanı sıra, mevzuat, kişisel gelişim, ileri yöneticilik, yönetim ve sistem geliştirme alanlarında belediye çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerinin artırılması ve uygulamadaki sorunların çözülmesine yönelik çeşitli eğitimler de gerçekleştirilmektedir. 

Yerel Yönetim Akademisi'ne, bireysel olarak eğitim taleplerinizi iletmek için tıklayın.

Bu form, eğitimlere başvuru formu olmayıp, yeterli kontenjan oluştuğu taktirde eğitimlerin açılacağı ön talep formudur.