Mevzuat

Zabıta Mevzuatı ve Gelişim Programı

#YerelYönetim#KamusalMekan
Talep Formu
Zabıta Mevzuatı ve Gelişim Programı

Süre
11 Gün

Zabıta birimleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48'inci maddesinde belediye kurulurken belediye bünyesinde olması gereken birimler arasında yer almaktadır. İnşaattan imara, sağlıktan çevreye, hayvan sağlığından gıda satış yerleri kontrolü gibi toplumsal yaşamın her alanında görev alan belediye zabıtalarının görev, yetki ve sorumlulukları mevzuata bağlı olup Belediye Zabıta Yönetmeliği ile tarif edilmektedir. Bu mevzuatın takibi ve güncel tutulması anlamında, belediye zabıtaları için belirli aralıklarla eğitimler düzenlenerek söz konusu konularda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Hedefler

Yerinde ve hızlı çözüm üretmek zorunda olan belediye zabıtalarının, bu görevlerini yerine getirirken gerek belediyeyi ve gerekse vatandaşı yasalar karşısında zor durumda bırakmamak, verilen hizmetlerin kalitesinin artırılması adına mevzuat bilgi ve becerilerinin güncel tutulması hedeflenmektedir.

Belediye zabıtalarının görevlerini yerine getirirken yerinde ve hızlı çözüm üretmelerine katkı sağlamak, verilen hizmetlerin kalitesinin artırılmasına ilişkin mevzuat bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

İçerikler

 • Belediye Zabıtasının Tarihi ve Yönetmeliği 
 • 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun 
 • 7201 Sayılı Tebligat Kanunu ve Yönetmeliği
 • 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
 • Raporlama ve Tutanak Düzenleme
 • Toplu Çalışma Kuralları ve İş Disiplini
 • 3572 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
 • 9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
 • 5393 ve 5216 Sayılı Belediye Kanunları
 • 5957 Sayılı Hal Kanunu ve İlgili Yönetmelikler
 • 6502 Sayılı Tüketici Haklarını Koruma Kanunu 
 • 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve İlgili Yönetmelikler 
 • 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununda Belediyelerin Sorumlulukları 
 • İmar Kanunu ve Gecekondu Kanunu 
 • Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü 
 • Etik Davranış Kuralları
 • Halkla İlişkiler

Süre

11 Gün

Katılımcılar

Belediyelerin zabıta birimlerinde görev yapan yönetici ve personelleri

Kurumsal bir eğitim talebiniz mi var?
Bize ulaşın.
Kurumsal Eğitim Talebi

İlgili Haberler