YYA Özgün Eğitimler

Yerelde İklim Değişikliği 101

#İklimDeğişikliği
Talep Formu
Yerelde İklim Değişikliği 101

Süre
2 Gün

MBB Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Merkezi (SİM) ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) iş birliğinde tasarlanan eğitim programı, dünyanın karşı karşıya kaldığı iklim krizi meselesine yerel yönetimler penceresinden bakan, çalışmalarını ulusal ve yerel politikalara etkin katkı sağlama doğrultusunda yerel yönetimlerin kapasitelerinin artırılması motivasyonu ile oluşturulmuştur.

Hedefler

Yerel yönetimlerin farklı birimleri arasındaki bilgi paylaşımını ve veri entegrasyonunu içeren bütüncül çalışma pratiklerini gerekli kılan Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı çalışmalarına katkı sağlamayı ve söz konusu iklim değişikliği çalışmalarında yol göstermeyi hedeflemektedir. 

İçerikler

  • Yerelde İklim Değişikliği
  • Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı
  • Yerelde İklim Değişikliği için Veri ve Veriye Dayalı Strateji
  • İklim Değişikliği için Raporlama: Uluslararası Kent Ağları ve Araçlar

Süre

2 Gün

Katılımcılar

Belediyelerin Strateji Geliştirme, Çevre Koruma ve Kontrol, İklim Değişikliği, Sıfır Atık, Fen İşleri, Ulaşım, İmar, Plan ve Proje Müdürlüklerinde çalışma yürüten birimlerin yönetici ve personeli

Kurumsal bir eğitim talebiniz mi var?
Bize ulaşın.
Kurumsal Eğitim Talebi

İlgili Haberler