Mevzuat

Yerel Yönetimlerde Etik

#Etik#İletişim
Talep Formu
Yerel Yönetimlerde Etik

Süre
Yarım gün

Toplumun her alanında olduğu gibi kamu yönetiminde de etik sorunlar yaşanmaktadır. Kamu görevlileri, yaptıkları eylem ve işlemler ile aldıkları kararlar esnasında sıklıkla etik ikilemlerle ve çıkar çatışmalarıyla karşı karşıya kalabilmektedir. Karşılaşılan ikilemlerin çözümünde mesleki etik ilke ve standartlar önemli bir yol gösterici olabilmektedir. Öte yandan kamu hizmetlerinin en düşük maliyetle, en kaliteli biçimde, eşitlik ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak sunulması, vatandaşlar açısından önemlidir. Demokratik yönetim, kişisel dürüstlüğe ve halkla kamu görevlileri arasındaki güvene dayalıdır. Toplum, kamu görevlilerinden, etik ilke ve standartlara duyarlı olmalarını beklemektedir. Ülkemizde 5176 sayılı Kanun ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu kurulmuştur. Kurulun hazırladığı “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile etik davranış ilkeleri belirlenmiştir. Belirlenen bu ilkelerin kamu görevlilerine uygulanan temel, hazırlayıcı ve hizmet içi eğitim programlarında yer alması zorunlu hale getirilmiştir. Bu eğitimde, yerel yönetimlerde etiğe dayalı bir yönetim kültürü oluşturulabilmesi için gerekli yasal ve kurumsal altyapı ile kamu görevlilerinin sahip olmaları gereken mesleki etik ilke ve değerlerin tanıtılması amaçlanmaktadır.

Hedefler

Katılımcıların etik ve etik davranış ilkeleri konusunda bilgi ve becerilerini geliştirilmesi hedeflenmektedir.

İçerikler

  • Yerel Yönetimlerde Etiğin Önemi
  • Etik İkilemler
  • Etiğe İlişkin Yasal Düzenlemeler ve Örgütsel Yapı
  • Örneklerle Kamu Görevlilerinin Uymaları Gereken Etik Davranış İlkeleri

Süre

Yarım gün

Katılımcılar

Belediye yöneticileri ve personelleri

Kurumsal bir eğitim talebiniz mi var?
Bize ulaşın.
Kurumsal Eğitim Talebi

İlgili Haberler