YYA Özgün Eğitimler

Yerel Yönetimler için TÜİK Verisine Erişim

#VeriYönetim#Veri#İstatistik#Dijitalleşme
Talep Formu
Yerel Yönetimler için TÜİK Verisine Erişim

Süre
Yarım gün

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğinde yerel yönetimlerin çalışma pratiklerinin veriye dayalı karar alma yaklaşımlarını gözetecek biçimde gelişmesine katkı sunmak ve bu doğrultuda belediyelerin ulusal istatistik ve verilere ulaşma konusundaki bilgi ve kapasitesini artırmak amacıyla oluşturulan eğitim, yerel yönetimlerin veriye dayalı karar verme mekanizmalarını geliştirmesini ve bu mekanizmayı etkin biçimde kullanmasını ön planda tutmaktadır. Kentlerin plan ve politikalarının üretimi, yerel ihtiyaçların tanımlanması ve kentsel hizmetlerin bu ihtiyaçları karşılayacak biçimde sunulması noktasında veriye dayalı karar verme mekanizmalarının geliştirilmesi oldukça büyük bir öneme sahiptir. Eğitim programı kapsamında belediyeler için TÜİK web sitesini kullanma yöntemleri, Coğrafi İstatistik Portalı kullanımı, veri talebi yapmanın yolları ve TÜİK ile yapılabilecek protokoller ele alınmaktadır.

Hedefler

Yerel yönetimlerin TÜİK verilerine erişimi ve veri talebine ilişkin farklı yöntemlerini öğrenmeleri hedeflenmektedir. 

İçerikler

  • F3: Sayfada Bul 
  • Yerel Yönetimler için TÜİK Verisine Erişim
  • Belediyeler TÜİK verisine nasıl ulaşabilir?

Süre

Yarım gün

Katılımcılar

Belediye yöneticileri ve personelleri

Kurumsal bir eğitim talebiniz mi var?
Bize ulaşın.
Kurumsal Eğitim Talebi

İlgili Haberler