YYA Özgün Eğitimler

Yerel Yönetimler için Müze 101: Müze ve Toplum

#Müze#Kültür
Talep Formu
Yerel Yönetimler için Müze 101: Müze ve Toplum

Süre
2 gün

Müzeler, kentlerin ve toplumların geçmişine ait bilginin ve kültürel mirasın günümüze taşınmasında ve kent sakinleri ile kent mekânı arasındaki ilişkileri güçlendirerek kentsel aidiyet oluşumunda etkili olan kentsel bellek kurumlarıdır. Bu kapsamda yerleşimlerin kentsel, toplumsal, ekonomik geçmişini; söz konusu coğrafyada yüzyıllar içerisinde birikmiş olan bilgi, beceri ve birikimi daha kapsayıcı ve bütüncül biçimde sunma pratiklerini inşa edebilmeleri için kent belleğinin aktarımına hizmet eden kurumlarla ve kentin farklı paydaşlarıyla iş birliği halinde olmaları gerekmektedir. Eğitim programı ile müzecilik alanında müze ve toplum ilişkisine katkı sunmak ve müze uygulamalarında kapasite artırımına destek olmak amaçlanmaktadır. Müzelerin kentle, toplumla ve kentin farklı paydaşlarıyla ilişkisini ulusal ve uluslararası örnekler aracılığıyla etraflıca ele alan eğitim programı, teorik eğitim, müze ziyareti, atölye çalışmaları ve bu alanda başarılı uygulamalarıyla öne çıkan belediyelerin iyi uygulamaları paylaşımlarını içermektedir.

Hedefler

Yerel yönetimlerin müzecilik alanındaki proje ve uygulamalarında kapasite artırımına destek olmak ve söz konusu uygulamaların müze ve toplum ilişkisini gözetecek biçimde kurgulanmasına katkı sunmak hedeflenmektedir.

İçerikler

  • Müze ve Toplum İlişkisi
  • Müze ve Farklı Paydaşlar Arasındaki İş birliği
  • Müze Eğitimi Programları
  • Ulusal ve Uluslararası İyi Örnek Paylaşımı
  • Hayali Müze Atölyesi
  • Müze Ziyareti

Süre

2 gün 

Katılımcılar

Belediyelerin kültür, sanat ve müzecilik alanında aktif çalışma yürüten birimlerin yönetici ve personeli

Kurumsal bir eğitim talebiniz mi var?
Bize ulaşın.
Kurumsal Eğitim Talebi

İlgili Haberler