YYA Özgün Eğitimler

Veri 101: Yerel Yönetimler için Veriye Giriş

#VeriYönetim#Veri#İstatistik#Dijitalleşme
Talep Formu
Veri 101: Yerel Yönetimler için Veriye Giriş

Süre
3 yarım gün

MBB Veri ve Teknoloji Merkezi (VTM) ve Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) iş birliği ile yerel yönetimlerde veri kullanımı ve veriye dayalı politika üretimine ilişkin bilgi birikimini artırmak amacıyla oluşturulan eğitim, belediyelerde veriye dayalı politika üretimine dair süreçler için kapasite artırımı önceliklendirmektedir. Eğitim programı, veriye dair temel bir giriş ile başlanılarak verinin bir politika aracı olarak kullanım yöntemlerine dair altyapının tarif edildiği, elde edilen verinin karar alma ve politika üretme süreçlerinde kullanım yöntemlerinin açıklandığı ve farklı sektörlerden temsilcilerin veriye dayalı yol haritalarının paylaşıldığı adımlardan oluşmaktadır.

Hedefler

Yerel yönetimlerin veri kullanımı ve veriye dayalı politika üretimine ilişkin bilgi birikimini ve kapasitelerini arttırmak hedeflenmektedir.

İçerikler

  • CTRL+F: ""Veri"" 
  • Veriye Bir Bakış | Veri Nedir? Bize Ne Söyler?
  • CTRL+A 
  • Herkes için Veriye Dayalı Karar Alma | Karar Alıcılar Veriyi Nasıl ve Neden Kullanmalı
  • Farklı Aktörlerden İyi Uygulama Örnekleri | Kentin Farklı Paydaşları Veriyi Nasıl Kullandı?
  • F1: Yardımı Görüntüle 
  • Belediye Deneyim Paylaşımı | Nereden Başlamalı, Nasıl İlerlemeli?

Süre

3 yarım gün

Katılımcılar

Belediye yöneticileri ve personelleri

Kurumsal bir eğitim talebiniz mi var?
Bize ulaşın.
Kurumsal Eğitim Talebi

İlgili Haberler