Bireysel ve Mesleki Gelişim

Telefon ile Etkili İletişim

#İletişim
Talep Formu
Telefon ile Etkili İletişim

Süre
1 gün

Günümüzde ulaşılabilirlik açısından en kolay iletişim yolu telefondur. Telefona cevap verme hızı kadar iletişim gücü de yüksek öneme sahiptir. Kurumu fiziksel olarak ziyaret etmekten çok daha kolay olan telefon ile iletişim, zaman içinde insanların öncelikli tercihi haline gelmiştir. Telefonu açma ile başlayan telefon iletişim süreci; kurum imajı oluşturma, dinleme, değerlendirme, yanıt verme, aktarma, çözüm sunma, ikna etme gibi pek çok unsur açısından profesyonel ve sağduyulu bir yaklaşımı gerektirmektedir. İster dışarıdan gelen telefonlarda, isterse kurum içi aramalarda olsun, sesin ve Türkçe’nin doğru kullanılması ve sürecin doğru yönetilmesi telefonda iletişimin vazgeçilmez bileşenleridir.

Hedefler

Katılımcıların, kurum içi ve dışı tüm telefon trafiğinde etkili ve olumlu intiba bırakma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

İçerikler

  • Telefonda İletişim Gerekçeleri 
  • Telefonda Etkin Dinleme Becerisi 
  • Dinleme Türleri 
  • Telefonda Açık ve Kapalı Mesajları Anlayabilme 
  • İletişim Türüne Göre Arayan Profilleri 
  • Negatif İletişim Biçimlerinin Telefonda Ele Alınması 
  • Aktarılması Gereken Çağrıların Yönetimi 
  • Sesin Doğru Kullanımı 
  • Doğru ve Yanlış Türkçe Kullanımı Örnekleri 
  • Uygulama

Süre

1 gün

Katılımcılar

Telefon ile iletişim kuran tüm belediye personelleri

Kurumsal bir eğitim talebiniz mi var?
Bize ulaşın.
Kurumsal Eğitim Talebi

İlgili Haberler