YYA Özgün Eğitimler

Sürdürülebilir Şehirler ve İklim Değişikliği

#İklimDeğişikliği
Talep Formu
Sürdürülebilir Şehirler ve İklim Değişikliği

Süre
9 Gün

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM), Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Türkiye (UN SDSN Türkiye), 350Türkiye ve Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği (Yerel-İz) iş birliğinde oluşturulan eğitim programı, Türkiye’de iklim değişikliği ile yerel düzeyde mücadelenin hızlandırılarak güçlendirilmesi ve planlı, bütünleşik, katılımcı ve iklim adaletine uygun bir şekilde yürütülmesi için yerel yönetimlerin kapasitesini arttırmak için tasarlanmıştır.

Hedefler

Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinde çalışan ilgili idari personelin iklim değişikliğine yönelik azaltım (mitigasyon) ve uyum (adaptasyon) eylemleri hakkında kapsamlı ve güncel bilgileri edinmelerini sağlamak ve iklim eylem planı hazırlama ve uygulama süreçleri hakkında bilgi birikimlerini arttırmak hedeflenmektedir. Eğitim programı ayrıca belediye çalışanlarının iklim değişikliğine karşı en az bir azaltım ve/veya uyum eylem projesini örnek teşkil edecek şekilde hazırlamasını desteklemeyi ve çalışma pratiklerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

İçerikler

  • İklim Değişikliğinin Genel Değerlendirmesi
  • İklim Eylemlerinin Ekonomik Fayda-Zarar Analizi
  • İklim Değişikliği ve Kentlerde İklim Adaleti
  • İklim Değişikliği ile Mücadelede Kent Planlaması
  • Kentlerde Enerji Dönüşümü
  • İklim Değişikliği ile Mücadelede Ulaşım
  • Döngüsel Ekonomi
  • Kentsel Yeşil Alanlarda Doğa Tabanlı Çözümler
  • Ulus-Aşırı Kent Dayanışma Ağları

Süre

9 Gün

Katılımcılar

Belediyelerin Strateji Geliştirme, Çevre Koruma ve Kontrol, İklim Değişikliği, Sıfır Atık, Fen İşleri, Ulaşım, İmar, Plan ve Proje Müdürlüklerinde çalışma yürüten birimlerin yönetici ve personeli

Kurumsal bir eğitim talebiniz mi var?
Bize ulaşın.
Kurumsal Eğitim Talebi

İlgili Haberler