Yönetim ve Sistem Geliştirme

Stratejik Plan Hazırlama

Talep Formu
Stratejik Plan Hazırlama

Süre
2 Gün

Stratejik Plan hazırlığı, kurumların gelecekteki hedeflerini belirlemeleri ve ona ulaşmak için uygun adımları tasarlamalarını sağlayan kritik bir süreçtir. Bu süreçte, kurumun mevcut durumunu değerlendirmesi, hedeflerini belirlemesi ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli adımları planlaması gerekmektedir.

Hedefler

Katılımcılara Stratejik Plan hazırlama süreciyle ilgili temel bilgiler verilerek, kamuda stratejik plan hazırlama süreci, kamu kurumlarının hedeflerine ulaşması, performanslarını arttırması ve kamu hizmetlerinin kalitesinin iyileştirmesi için Stratejik Plan hazırlık sürecinin önemi hakkında bir bakış açısı kazandırılması hedeflenmektedir.

İçerik

·         Stratejik Yönetim-Temel Kavramlar

·         Belediyelerde Stratejik Yönetim Araçları

·         Stratejik Plan Hazırlık Süreci ve Analizler

·         Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

·         Strateji Geliştirme ve İzleme

·         Genel Performans Programı

·         Uygulama Atölyesi

·         Değerlendirme / Geri bildirim

Süre

2 gün

  Katılımcılar

    Belediyelerin stratejik planlama sürecinde görev alacak personeller.

Kurumsal bir eğitim talebiniz mi var?
Bize ulaşın.
Kurumsal Eğitim Talebi

İlgili Haberler