Yönetim ve Sistem Geliştirme

Stratejik Finansal Analiz

#Finans
Talep Formu
Stratejik Finansal Analiz

Süre
2 gün

Eğitim kapsamında vizyon ve yönetim aracı olarak Stratejik Finansal Analizin nasıl kullanıldığı yaşanmış vakalara dayanarak stand-up tekniği ile katılımcılara aktarılmaktadır.Eğitim kapsamında; finansal tabloların neler olduğu, hangi bilgileri içerdiği, finansal tabloları okuma sanatının incelikleri, finansal tablolardan hareketle bir kurumun finansal check-up’ının nasıl yapılacağı, geleceğe yönelik finansal vizyon öğelerinin finansal analiz ile açığa çıkartılarak kurum yönetiminde nasıl kullanılacağı, bir kurumun finansal riskinin ne olduğu, gelecekte neler olacağı, finansal riskin nasıl hesaplanacağı, finansal unsurlardaki değişmelerin kurumu nereye sürüklediği, finansal tablolarda yer alan finansal unsurlardaki erken uyarı sinyallerinin belirlenip takip edilmesi interaktif olarak anlatılmaktadır.

Hedefler

Katılımcıların finansal tablolar ve finansal analiz konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

İçerikler

  • Finansal Stand-Up 
  • Finansal Tablolar 
  • Finansal Check-Up 
  • Finansal Analiz 
  • Finansal Risk Analizi 
  • Finansal Değişim Analizi 
  • Finansal Erken Uyarı Sinyallerinden Hareketle Vizyon Oluşturma

Süre

2 gün

Katılımcılar

Belediyeler, bağlı kuruluşlar ve belediye iştiraklerinin mali hizmetler ve finans bölümlerinde görev alan yönetici ve çalışanları.

Kurumsal bir eğitim talebiniz mi var?
Bize ulaşın.
Kurumsal Eğitim Talebi

İlgili Haberler