Mevzuat

Sayıştay Kanunu ve Denetimi

#Mevzuat#Hukuk
Talep Formu
Sayıştay Kanunu ve Denetimi

Süre
1 gün

Toplumun her alanında olduğu gibi kamu yönetiminde de etik sorunlar yaşanmaktadır. Kamu görevlileri, yaptıkları eylem ve işlemler ile aldıkları kararlar esnasında sıklıkla etik ikilemlerle ve çıkar çatışmalarıyla karşı karşıya kalabilmektedir. Karşılaşılan ikilemlerin çözümünde mesleki etik ilke ve standartlar önemli bir yol gösterici olabilmektedir. Öte yandan kamu hizmetlerinin en düşük maliyetle, en kaliteli biçimde, eşitlik ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak sunulması, vatandaşlar açısından önemlidir. Demokratik yönetim, kişisel dürüstlüğe ve halkla kamu görevlileri arasındaki güvene dayalıdır. Toplum, kamu görevlilerinden, etik ilke ve standartlara duyarlı olmalarını beklemektedir. Ülkemizde 5176 sayılı Kanun ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu kurulmuştur. Kurulun hazırladığı “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile etik davranış ilkeleri belirlenmiştir. Belirlenen bu ilkelerin kamu görevlilerine uygulanan temel, hazırlayıcı ve hizmet içi eğitim programlarında yer alması zorunlu hale getirilmiştir. Bu eğitimde, yerel yönetimlerde etiğe dayalı bir yönetim kültürü oluşturulabilmesi için gerekli yasal ve kurumsal altyapı ile kamu görevlilerinin sahip olmaları gereken mesleki etik ilke ve değerlerin tanıtılması amaçlanmaktadır.

Hedefler

Katılımcıların, Sayıştay Kanunu ve Sayıştay tarafından yapılan denetim, denetim raporları ve bu raporların sonuçları konusunda bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

İçerikler

  • Sayıştay Kanunu Genel Açıklaması
  • Sayıştay Denetimi ve Denetim Sonucunda Düzenlenecek Raporlar
  • Sayıştay Tarafından Tespit Edilen Kamu Zararı
  • Kamu Zararının Tahsil Yöntemi
  • Sayıştay Sorgusu ve Sorguya Karşılık Verilecek Cevaplar
  • Sayıştay Yargısı ve İtiraz Şekli

Süre

1 gün

Katılımcılar

Belediyelerde çalışma yürüten üst yönetici, harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi ve muhasebe yetkilisi olarak görev yapan yönetici ve personeller

Kurumsal bir eğitim talebiniz mi var?
Bize ulaşın.
Kurumsal Eğitim Talebi

İlgili Haberler