Yönetim ve Sistem Geliştirme

Proje Yönetimi

#ProjeveFonlar#Fizibilite
Talep Formu
Proje Yönetimi

Süre
3 gün

Belediyelerde, yönetim süreçlerinde öne çıkan en önemli alanlardan birisi projelerin etkin ve doğru yönetimidir. Proje Yönetimi, belediyelerde proje uygulamalarının hayata geçirildiği tüm alanlarda gerekli bir süreçtir. Özellikle projelerin hedeflerine ulaşabilmesi için, projeye ait alt faaliyetlerin doğru tanımlanması, planlanması, çizelgelenmesi ve izlenmesi hayati öneme sahiptir. Çünkü, proje ile ulaşılması öngörülen hedefere yönelik başarı kriterlerinin doğru saptanması ve bunların maliyet, performans, zaman ve kapsam faktörleri ile birbirlerine bağlanması gereklidir. Metodoloji ve uygulama (workshop) ağırlıklı bu eğitim programında; proje yönetiminin temel süreçlerinin ve uygulamalarının öğretilmesi amacıyla düzenlenen eğitimlerde PMI (Project Management Institute) standartları temel alınmaktadır.

Hedefler

Katılımcıların proje yönetiminde, gerçekleştirilen faaliyetlerdeki kritik noktaları ele alarak, bir projenin başlangıcından, planlanmasına, uygulanmasına, izlenmesine ve bitirilmesine kadar geçen tüm proje süreçlerini detayları ile ustaca oluşturma, yönetme ve kaynakların etkin ve verimli kullanılması amaçlanmaktadır.  Bu sayede projeyi başarılı şekilde nihayete ulaştırma konusunda bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflenmektedir.

İçerikler

 • Proje Yönetimi
 • Proje Kavramı
 • Projelerin Temel Özellikleri
 • Proje Yönetiminin Yararları
 • Proje Yönetiminde Süreç Grupları
 • Başlatma 
 • Planlama
 • Uygulama
 • İzleme/Kontrol
 • Bitirme
 • Proje Yönetiminde Bilgi Alanları
 • Entegrasyon Yönetimi
 • Kapsam Yönetimi
 • Zaman Yönetimi
 • Maliyet Yönetimi
 • Kalite Yönetimi
 • İnsan Kaynağı Yönetimi
 • İletişim Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Satın Alma Yönetimi
 • Paydaş Yönetimi 
 • GANTT Grafiği (Diyagramı) 
 • Proje Organizasyonu
 • Projelerde Fizibilite Çalışmaları
 • Belediyelerde Niçin Proje Yönetimine Gereksinim Duyulur?
 • Belediyelerde Proje Yönetiminde Karşılaşılan Temel Problemler
 • Belediyelerde Proje Yönetiminin Sağlayacağı Faydalar
 • Örnek Proje Yönetimi İncelemesi: Microsoft Project ile Proje Yönetimi
 • Proje Yönetimi İçin Raporlama Teknikleri 
 • Microsoft Project ile Proje Yönetimi Uygulama Çalışması
 • İş Kırılım Yapısı (Faaliyetlerin Planlaması) Oluşturma ve Projenin Ağ Diyagramını Belirleme
 • Faaliyet Sürelerinin Belirlenmesi (Proje Takvimi: Zaman Çizelgelemesi)
 • Kritik Yol Analizini (CPM: Critical Path Method) Belirleme
 • Nihai GANTT Grafiğini Oluşturma
 • Uygulama Çalışmalarının Sunumu ve Değerlendirme

Süre

3 gün

Katılımcılar

Belediyelerde çeşitli projelerin yönetiminde rol oynayan tüm üst düzey yönetici, orta kademe idareciler, mühendisler, teknisyenler ve ilgili proje çalışanları.

Kurumsal bir eğitim talebiniz mi var?
Bize ulaşın.
Kurumsal Eğitim Talebi

İlgili Haberler