Yönetim ve Sistem Geliştirme

Proje Döngüsü Yönetimi

#ProjeveFonlar#Hibe
Talep Formu
Proje Döngüsü Yönetimi

Süre
5 gün

Proje Döngüsü Yönetimi; projenin fikir aşamasından tamamlanmasına kadar geçen sürede kaliteyi, verimliliği ve etkinliği en iyi şekilde uygulamayı amaçlayan bir proje yönetim yaklaşımıdır. Bu eğitimin amacı; bir projenin tasarlanmasından yazımına kadar destek programına başvurulmasından projelerin tüm aşamalarında zaman, para, kalite, insan, müşteri tatmini, risk gibi yönetim için gerekli tekniklerin planlanma ve kontrol edilmesine kadar tüm sürecin ele alınarak proje yazımının ve yönetiminin her alanındaki tekniklerin öğretilmesi ve proje yöneticilerinin yetiştirilmesidir. Proje yazımına yönelik uygulamalı bu eğitim programı ile; Kalkınma Ajansı hibe programları, AB hibe programları, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, diğer ülke konsoloslukları ve ülkelerin ikili hibe programları, Bakanlıkların açtıkları geliştirme programları için proje döngüsü yönetimi eğitimi alınarak proje teklifi başvuruları yapılabilecektir.

Hedefler

Katılımcıların, özellikle projeler tasarlanırken gerçek durum ile ulaşılması gereken durum arasındaki dengeyi gözetme ve ayakları yere basan somut ve spesifik bir proje konusuna odaklanma hususunda bir farkındalık kazanması hedeflenmektedir.

İçerikler

 • Proje Döngüsü Yönetimi (PCM: Project Cycle Management) 
 • Proje Döngüsü Yönetiminin Teorisi, Proje Formunda Bu Döngünün Yeri Nedir? 
 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı: Analiz Aşaması 
 • Problem Analizi 
 • Paydaş Analizi 
 • Hedef Analizi 
 • Strateji Analizi 
 • GRUP Çalışması-1: Problem, Paydaş, Hedef Ve Strateji Analizi Örnekolay Çalışmaları 
 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı: Planlama Aşaması 
 • Mantıksal çerçeve matrisi (MÇM) 
 • Proje Tanımı 
 • Müdahale Mantığı (Projenin Yapısı) 
 • Varsayımlar ve Riskler 
 • Başarı Göstergeleri ve Doğrulama Kaynakları 
 • GRUP Çalışması-2: Mantıksal Çerçeve Matrisi örnek olay çalışması 
 • Faaliyet Planlaması, Faaliyetlerin Detaylandırılması 
 • Örnek Kabul Olmuş Bir Projenin Faaliyetlerinin İncelenmesi 
 • Faaliyetlerde Kullanılacak Kaynakların/Girdilerin/Araçların Belirlenmesi 
 • GRUP Çalışması-3: Faaliyet Planlaması Örnekolay Çalışması 
 • Proje (Faaliyet) Bütçesi 
 • Bütçe Planlaması 
 • Maliyetlerin Gerekçelendirmeleri Ve Beklenen Finansman Kaynakları 
 • GRUP Çalışması-4: Proje Bütçesi Örnek olay Çalışması 
 • Bölgesel Kalkınma Ajanslarına ve Diğer Hibe Programlarına ait MALİ DESTEK PROGRAMLARI Tanıtımı 
 • Proje Başvuru Formu Nasıl Hazırlanır: Örnek Kabul Olmuş Bir Hibe Projesinin İncelemesi 
 • GRUP Çalışması-5: Hibe Programlarına Yönelik Örnek Proje Hazırlanması 
 • Grup Çalışmalarında Hazırlanan Projelerin Gruplar Olarak Sunumu ve Eğitmen Tarafından Değerlendirilmesi 
 • KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) Sisteminin İncelenmesi

Süre

5 gün

Katılımcılar

Belediyelerin AB proje bürolarında ve çeşitli proje ofislerinde görev yapan çalışanlar, belediyenin proje yazımı konusunda kendini geliştirebilecek ve proje üretebilecek tüm bölümlerinde görev yapan çalışanlar ve orta düzey yöneticiler.

Kurumsal bir eğitim talebiniz mi var?
Bize ulaşın.
Kurumsal Eğitim Talebi

İlgili Haberler