YYA Özgün Eğitimler

Marmara Hepimizin Eğitim Programı Modül1: Sürdürülebilir Atıksu Yönetimi Eğitimi

#Su#AtıkYönetimi#MarmaraDenizi#Atıksu
Talep Formu
Marmara Hepimizin Eğitim Programı Modül1: Sürdürülebilir Atıksu Yönetimi Eğitimi

Süre
3 Gün

Marmara Hepimizin Eğitim Programı Marmara Denizi Eylem Planına (MADEP) referans veren ve eylem planının sürdürülebilirliğini destekler şekilde tasarlanmış altı modülden oluşan bir eğitim programıdır. Eğitim Programının birinci modülü olan Sürdürülebilir Atıksu Yönetimi Eğitimi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü iş birliğinde MADEP’in 5’inci eylem maddesi ile ilişkilendirilerek atıksuların ileri biyolojik arıtım prosesleri ile arıtılmasına yönelik teknik ve idari gereklilikleri aktarmak için tasarlanmıştır. Atıksu arıtma stratejileri, dünyadan iyi uygulama örnekleri, mevcut atıksu arıtma tesislerinde giderim verimi, olası işletme güçlükleri ve temel çözüm yaklaşımları, işletme parametrelerinin yorumlanması, izleme ve raporlamanın önemi, mevcut atıksu arıtma tesislerinde enerji verimliliği uygulamaları, işletmeden kaynaklı verimlilik ipuçları, ek yatırıma dayalı verimlilik artırıcı operasyonlar, enerji verimliliği performans sözleşmeleri, farklı alıcı ortam türlerine göre deşarj kriterleri, atıksuların geri kazanımı ve yeniden kullanım senaryoları Sürdürülebilir Atıksu Yönetimi Eğitiminin içeriğini oluşturmaktadır.

Hedefler

Marmara Denizi ile ilişkili büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idareleri, il ve ilçe belediylerindeki ilgili birim yöneticileri, çevre mühendisleri, teknikerler, tesis sorumluları ve tesis çalışanları için atıksuların ileri biyolojik arıtım prosesleri ile arıtılmasına yönelik teknik ve idari gerekliliklerin aktarılması hedeflenmektedir.

İçerikler

  • Teorik Giriş Eğitimi
  • Uygulamalı Eğitim
  • Simülasyon Bazlı Bilgisayar Destekli Atıksu Arıtma Tesisi İşletilmesi

Süre

3 Gün

Katılımcılar

Su ve kanalizasyon idareleri başta olmak üzere belediyelerin konu ile ilgili diğer birimlerinde görev yapan ilgili birim yöneticileri, çevre mühendisleri ve teknikerleri

Kurumsal bir eğitim talebiniz mi var?
Bize ulaşın.
Kurumsal Eğitim Talebi

İlgili Haberler