YYA Özgün Eğitimler

Marmara Hepimizin Eğitim Programı

#Çevre#Su#MarmaraDenizi
Talep Formu
Marmara Hepimizin Eğitim Programı

Süre
Her bir modül farklı eğitim süresine sahiptir.

Marmara Hepimizin Eğitim Programı, Marmara Denizi için kentsel, endüstriyel ve tarımsal aktiviteler sonucunda tehdit oluşturabilecek neredeyse tüm kirlilik kaynaklarına ilişkin somut adımların atılmasını mümkün kılacak nitelikte kuşatıcı bir politika belgesi olan Marmara Denizi Eylem Planına (MADEP) referans veren ve eylem planının sürdürülebilirliğini destekleyen bir eğitim programıdır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve farklı konularla ilgili paydaşların ve disiplinlerin iş birliği ile geliştirilen program, MADEP kapsamında işaret edilen ve Marmara Denizi su kalitesi ile doğrudan ilişkili atıksu yönetimi, deniz çöpleri ve atık yönetimi, tarımsal kirlilik ve iyi tarım uygulamaları, sürdürülebilir balıkçılık ve iklim değişikliği konularına modül bazlı olarak odaklanmaktadır. Her bir konu; farklı disiplinlerin ve sektörlerin perspektifi ile bütüncül olarak ele alınarak MADEP’in kuşatıcılığına ilişkin farkındalık ve her bir eylemin sürdürülebilirliği için zemin oluşturmaktadır. Eğitimler, alanda yapılan teknik geziler, teorik bilgiyi destekleyen atölye çalışmaları ve belediye deneyim paylaşımları ile desteklenmektedir.

Hedefler

Marmara Denizi'nin çevre yönetimine ilişkin konularda belediyeler ve ilgili diğer paydaşların bilgi ve farkındalıklarını artırarak Marmara Denizi Eylem Planının (MADEP) sürüdürülebilirliğini sağlamak hedeflenmektedir.

İçerikler

  • Modül 1: Sürdürülebilir Atıksu Yönetimi                                                                   
  • Modül 2: Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve Marmara Denizine Etkisi                                                                                                        
  • Modül 3: Gemilerden ve Kıyısal Yapılanmalardan Kaynaklı Kirliliğin Kontrolü                                                                                       
  • Modül 4: Sürdürülebilir ve Ekolojik Tarım Uygulamaları                                                                                                           
  • Modül 5: Marmara Denizi'ne İklim Etkisi                                                                                                   
  • Modül 6: Su Ürünlerinin Sürdürülebilirliği

Süre

Her bir modül farklı eğitim süresine sahiptir. 

Katılımcılar

Marmara Denizi Eylem Planının (MADEP) belirlediği eylemler için çalışacak tüm aktörler

Kurumsal bir eğitim talebiniz mi var?
Bize ulaşın.
Kurumsal Eğitim Talebi

İlgili Haberler