Mevzuat

Kurumsal Bilgi ve Belge Yönetimi

#Eğitim#VeriYönetim#Raporlama
Talep Formu
Kurumsal Bilgi ve Belge Yönetimi

Süre
Programda yer alan eğitimler belirli bir plan dahilinde bütün olarak alınabileceği gibi tercih edilen eğitim başlıkları seçilere

Eğitim programı kapsamında, kamu kurumlarının yürüttüğü idari işlemlerin delili ve kurumların dışa yansıyan vitrini resmi yazışmalardır. Bu resmi yazışmaların gerekli protokoller ve usullere uygun biçimde yazılmasını sağlayan kurallar ve dijital belgelerin etkili biçimde yönetilmesini sağlayacak araçlar bulunmaktadır. Resmi yazışmaları kamu kurumlarının kurumsal kimliğinin önemli göstergelerinden biri olarak ele alan bir yaklaşımla hazırlanan programda, resmi yazışmalarla ilgili protokoller örnekler üzerinden açıklanmaktadır. Resmi yazışma ve dijital belge konusunda farklı modüller üzerinden ilerleyen ve katılımcıların dijital okuryazarlığını artırmayı amaçlayan program çerçevesinde, belediye personeli için gerekli olan dijital kaynakları etkili şekilde kullanma yöntemleri aktarılmaktadır.

Hedefler

Eğitim programına iştirak eden katılımcıların, görev yaptıkları belediyelerde doğru, düzenli ve yazışma kurallarına uygun belge üretmelerini; yazılı iletişim becerilerini geliştirirken bürokrasi dilini etkin ve verimli kullanmalarını sağlayacak bilgi ve beceriyi kazanmaları hedeflenmektedir. Ayrıca program kapsamında katılımcılara, dijital belgelerin etkili bir şekilde yönetilmesini sağlamak için elektronik belge yönetimi sistemlerinin kullanımının aktarılması, doğru dosyalama tekniklerinin, dosya türlerinin, gizlilik ilkeleri ve uygulamalarının detaylarıyla açıklanması amaçlanmaktadır.

İçerikler

  • Resmi Yazışma Kuralları 
  • Elektronik Belge Yönetim Sistemi 
  • Dijital Ortamda Dosyalama Teknikleri 
  • Gizli Belgelerin Yönetimi 
  • Etkili Yazışma Teknikleri 
  • Standart Dosya Planı 
  • Dijital Bilgi Okuryazarlığı 
  • Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları 

Süre

Programda yer alan eğitimler belirli bir plan dahilinde bütün olarak alınabileceği gibi tercih edilen eğitim başlıkları seçilerek ayrı ayrı belirtilen sürelerde alınabilmektedir.

Katılımcılar

Belediyelerin bilgi ve belge yönetimi kuralları hakkında bilgi ve becerilerini artırmayı hedefleyen yönetici ve personelleri

Kurumsal bir eğitim talebiniz mi var?
Bize ulaşın.
Kurumsal Eğitim Talebi

İlgili Haberler