Psiko-Sosyal ve Mesleki Gelişim

Kurum Kültürü ve Aidiyet

Talep Formu
Kurum Kültürü ve Aidiyet

Süre
1 gün

Toplumlar gibi kurumların da amaçları, iş hayatına bakış açıları, değerleri, ilkeleri, kendilerine özgü nitelikleri vardır. Bu bağlamda, bir kurumun tüm çalışanları tarafından paylaşılan inanç, anlayış ve kurallar bütünü o kurumun kültürünü oluşturur. Kurum kültürü, ilgili kuruluş için neyin önemli olduğunu ve kişilerin birbirileri ile olan etkileşim biçimini belirler ve ne için çaba gösterilmesi gerektiğini anlatır. Ayrıca, çalışanlara organizasyonel aidiyet hissi kazandırır. Kurum Kültürü ve Aidiyet Eğitimi kurum çalışanlarında bu aidiyet hissinin geliştirilmesi ve kurum bünyesinde olumlu bir ortam yaratılması için tasarlanmıştır.

Hedefler

Katılımcıların kurumlarda ortak çalışma ortamlarının oluşturulması ve pozitif çalışan profilinin geliştirilmesi konusunda farkındalıklarının artırılması hedeflenmektedir.

İçerikler

  • Kurumsal Kültürün Tanımı ve Özellikleri 
  • Kurumun Konuşulan ya da Konuşulmayan Kuralları ve Ortak Değerleri 
  • Kurum Sembollerinin Önemi 
  • Kurumdaki İnanışlar ve Davranışların Tespiti ve Geliştirme Çabaları 
  • Kurumsal Aidiyet Kavramı ve Özellikleri 
  • Kurumsal Aidiyet, Çalışanlar ve Kurumun İletişim Türleri

Süre

1 gün

Katılımcılar

Belediye yöneticileri ve personelleri

Kurumsal bir eğitim talebiniz mi var?
Bize ulaşın.
Kurumsal Eğitim Talebi

İlgili Haberler