YYA Özgün Eğitimler

Kentte Erken Çocukluk

#Veri#KentselTasarım#Çocuklar
Talep Formu
Kentte Erken Çocukluk

Süre
3 Gün

Superpool ve İstanbul Planlama Ajansı iş birliğiyle tasarlanan Kentte Erken Çocukluk Eğitim Programı, yerel yönetimlerin ve karar vericilerin erken çocukluk dönemine ilişkin bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılması ve erken çocukluk dönemini destekleyici uygulamaların başlangıcı için bir zemin ve diyalog ortamı inşa etmeyi amaçlamaktadır. İnsan yaşamının şekillenmesinde büyük bir payı olan 0-6 yaş süreci, insanın en hızlı büyüdüğü ve öğrendiği bir dönemdir. Erken çocukluk olarak tarif edilen bu dönem, tüm duyu ve algılarıyla yaşamı keşfetmeye ve çevresine ilişkin her detayı öğrenmeye hazır doğan bebeklerin hayatlarının ilk iki üç yılı beyin hücreleri arasındaki bağlantıların en hızlı ve yoğun oluştuğu zamanlardır. Bebeklerin çevresiyle kurduğu her etkileşim, beynindeki bu bağlantıların oluşumuna ve sağlıklı beyin gelişimine olumlu yönde etkilemektedir. İnsanın yaşama başlangıç yaptığı bu kritik dönemin kapsamı, yalnızca bebeğin ihtiyaçlarını ve çevresiyle kurduğu ilişkiyi değil; aynı zamanda bebeğin ihtiyaçlarını karşılayan ve yaşamı keşfettiği bu yolculukta en çok zaman geçirdiği rehberi olan bakım veren bireyin de ihtiyaçlarını içermektedir. Dünya kentlerinin nüfusları incelendiğinde nüfusun ortalama %25 – 40’ını çocukların oluşturduğu görülmekte. Kent yaşamında geniş bir kesimi teşkil eden çocuklar, kentlerde yetişkinlerin olduğu kadar çocukların da yaşam alanının olduğu göstermektedir. Bu gerçeklik, kentlerin çocukların yaşamı keşfettiği fiziksel ve sosyal mekânlar olduğunu tüm açıklığıyla göstermekle beraber kentlerin ve kent hizmetlerinin çocukların bedensel, psikolojik ve zihinsel gelişiminde sahip olduğu rolü ortaya çıkarmakta. İnsan yaşamının başladığı ve inşa edildiği bu döneme yönelik politika ve uygulamaların üretiminde yerel yönetimlere sorumluluklar düşmektedir. Toplumun her kesimine sunulan kapsayıcı erken çocukluk politika, plan ve uygulamaları kısa vadede bireyleri ve aileleri; uzun vadede ise toplumsal kalkınmayı ve refahı sağlayacak bir güce sahiptir. Bu kapsamda eğitim programında yerel yönetimleri veriye dayalı politikalar üretmeye teşvik etmek, kentsel hareketlilik konusunda erken dönem çocukları ve bakım verenine yönelik uygulanabilir fikirleri paylaşmak, kentin oyun mekânları için toplumun tüm kesimlerini gözeten tasarım yaklaşımlarını aktarmak, bakım verene yönelik bilgi temelli uygulamalara destek olmak ve bu alanlarda ilgili tüm paydaşlarla birlikte hareket edecek ortak zemini oluşturmak için Veri, Kentsel Hareketlilik, Kentte Oyun ve Aile Desteği modüllerine yer verilmektedir.

Hedefler

Yerel yönetimlerin ve kentlerin erken çocukluk dönemine (0-6 yaş) ilişkin hizmet ve uygulamalarında kapasite artırımını ve kentsel plan ve politikaların erken çocukluk dönemini gözetecek oluşturmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

İçerikler

 • "Yerel Yönetimler için “Kentte Erken Çocukluk”
 • Erken Çocukluk Dönemi Neden Önemli
 • Erken Çocukluk için Kentlerde Neler Yapılabilir?
 • TANI: Tanışma Etkinliği
 • ANLA: Veri Eğitimi
 • Veriye Dayalı Erken Çocukluk Politikaları Üretmek
 • Belediye Deneyim Paylaşımları
 • ÜRET: Veri Atölyeleri
 • Atölye 1: Veri Üretmek
 • Atölye 2: Veriyle Politika Geliştirmek
 • YÜRÜ: Kentsel Hareketlilik Eğitimi
 • Erken Çocukluk için Kentsel Hareketlik Politikaları ve Uygulamaları
 • Belediye Deneyim Paylaşımları
 • SOR: Kentsel Hareketlilik Atölyeleri
 • Atölye 1: Okul Sokağı Tasarımı
 • Atölye 2: Puşet Teftişi
 • Atölye 3: Strateji Üretimi
 • OYNA: Kentte Oyun Eğitimi
 • Kentlerde Doğal Oyun Peyzajları
 • Belediye Deneyim Paylaşımları
 • KEŞFET: Oyun Atölyeleri
 • Atölye 1: Oyun Peyzajları Tasarımı
 • Atölye 2: Hayalgücü Oyun Parkı
 • PAYLAŞ: Aile Desteği Eğitimi
 • Yerel Yönetimler için Aile Destek Programları
 • Belediye Deneyim Paylaşımları
 • TARTIŞ: Aile Desteği Atölyeleri
 • Atölye 1: Ev Ziyareti Temelli Aile Rehberliği Canlandırmaları
 • Atölye 2: Strateji Planlama
 • Atölye 3: Günübirlik Atölye Canlandırmaları
 • KAYDET: Değerlendirme Atölyesi

Süre

3 Gün

Katılımcılar

Belediyelerin Proje ve Strateji Geliştirme, Kadın ve Aile Hizmetleri, Ulaşım, Kültür ve Sosyal İşler,  Şehir Planlama, Peyzaj, Park ve Bahçeler, Sosyal Hizmetler ve konu ile ilgili alanlarda çalışma yürüten diğer birimlerin yönetici ve personeli

Kurumsal bir eğitim talebiniz mi var?
Bize ulaşın.
Kurumsal Eğitim Talebi

İlgili Haberler