Bireysel ve Mesleki Gelişim

İyi İletişim

#İletişim
Talep Formu
İyi İletişim

Süre
Yarım gün

Birey, sosyal ve mesleki hayatında daima diğer bireylerle sözlü, sözsüz veya yazılı iletişim halindedir. Her bireyin iletişim stili birbirinden farklıdır ve bu farklılıklar ancak onları anlamlandıramadığımızda bir sorun oluşturur. Her birey için iletişim biçimsel olarak öznel olmakla birlikte iletişim normlarını özümsemiş birey süreci kendisi ve karşısındaki birey ya da gruplar için kolaylaştırmaktadır. Etkin iletişimin anahtarı, bireyin kendisini ve çevresindekileri tanıyarak iletişimi kolay hale getirmesinden geçmektedir.

Hedefler

Katılımcıların, kendilerinin ve etrafında bulunan diğer bireylerin iletişim biçimlerinin farkına varmaları, onları tanımaları ve iletişim süreçlerini iyileştirme becerisini kazanmaları hedeflenmektedir.

İçerikler

  • İnsan Davranışı 
  • Davranış Profilleri  
  • Bireysel Davranış Profili Tanımlama
  • Farklı Davranış Profilleriyle Uyum

Süre

Yarım gün

Katılımcılar

Toplumsal ilişkilerine yatırım yapmak isteyen bireyler, takım çalışması ve dayanışmayı geliştirmek isteyen kurum çalışanları 

Kurumsal bir eğitim talebiniz mi var?
Bize ulaşın.
Kurumsal Eğitim Talebi

İlgili Haberler