Yönetim ve Sistem Geliştirme

İnsan Kaynakları Yönetimi

#İK#Özlükİşleri
Talep Formu
İnsan Kaynakları Yönetimi

Süre
6 gün

İnsan sermayesinin geliştirilmesi ve kurumsal sermayeye dönüştürülmesi amaçlı tekniklerin sunulacağı bu programın sonunda katılımcılar; insan kaynakları sistem tasarımı, süreç yönetimi, iş analizi, kilit performans göstergelerinin belirlenmesi, görev tanımları, hedeflerle yönetim, performans yönetim sistemi ve ücret yönetim sistemi kurulumu, eleman seçme gibi insan kaynakları bölümünün temel işlevlerini etkin ve verimli olarak yönetebilir, yürütebilir ve denetleyebilir hale gelebilecektir.

Hedefler

Katılımcılara insan kaynaklarına bütünsel ve sistematik bir bakış açısı ve insan kaynakları sistemi tasarımı ya da iyileştirmesi ile ilgili süreçlerde uzmanlık kazandırılması hedeflenmektedir.

İçerikler

  • İnsan Kaynakları Yönetimi Yaklaşımları 
  • Kurum Yapıları, Kurum Kültürü ve Kurumsal Davranış 
  • İş Akışları ve Görev Tanımları 
  • Hedefler ve Stratejik Yönetim 
  • Performans Kültürü ve Performans Yönetimi 
  • Ödüllendirme ve Ücret Yönetimi 
  • Eğitim: Bireysel ve Kurumsal Gelişim 
  • Eleman Seçme ve İşe Alma

Süre

6 gün

Katılımcılar

İnsan kaynakları uzmanlığı konusunda bilgilerini derinleştirmek isteyenler, insan kaynakları fonksiyonunda çalışmaya yeni başlayanlar veya yeni bir kariyer olarak insan kaynaklarını hedefleyenler.

Kurumsal bir eğitim talebiniz mi var?
Bize ulaşın.
Kurumsal Eğitim Talebi

İlgili Haberler