Mevzuat

İmar Mevzuatı

#MaliHizmetler#Gider#Gelir
Talep Formu
İmar Mevzuatı

Süre
1 gün

İmar mevzuatı, yerleşim alanlarının düzenli ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesini sağlamak için oluşturulmuş; yapılaşma, arazi kullanımı, inşaat standartları, planlama ve gelişme kontrolü gibi konuları düzenleyen yasalar ve yönetmeliklerdir.

Hedefler

Katılımcıların imar planlama mevzuatı konusundaki bilgi ve deneyimlerinin artırılması hedeflenmektedir.

İçerikler

  • İmar Mevzuatı-3194 Sayılı Kanun
  • Kentsel Dönüşüm-6306 Sayılı Kanun
  • Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği
  • Yapı Denetimi
  • Büyükşehir Belediye Kanunu
  • Yıpranmış Tarihi Kent Dokularında Yenilenme
  • Eski Eser Rölöve Restorasyon-5366 Sayılı Kanun
  • Kıyı Kanunu

Süre

1 gün

Katılımcılar

Belediye yöneticileri ve çalışanları ile meclis üyeleri.

Kurumsal bir eğitim talebiniz mi var?
Bize ulaşın.
Kurumsal Eğitim Talebi

İlgili Haberler