Yönetim ve Sistem Geliştirme

Hedeflerle Yönetim

#Raporlama#Yönetişim
Talep Formu
Hedeflerle Yönetim

Süre
1 gün

Hedefler

Katılımcıların hedef belirleme ve hedeflerle yönetim konusundaki bilgilerinin ve yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

İçerikler

 • Vizyon Kavramı 
 • Misyon Kavramı 
 • Strateji Kavramı 
 • Hedef Kavramı 
 • Değerler Kavramı 
 • SWOT Metodolojisi 
 • Güçlü Yönler (Strenghts) 
 • Zayıf Yönler (Weaknesses) 
 • Fırsatlar (Opportunities) 
 • Tehditler (Threats) 
 • Hedefler Piramidi 
 • Hedef İndirgeme Prensipleri 
 • Balanced Scorecard Hakkında Genel Bilgi 
 • Hedefler İndirgenirken Uyulacak Kurallar 
 • Smart-C 
 • Uygulama: Örnek Hedeflerin Smart-C ‘ye Göre Uyarlanması 
 • Hedef Alanları 
 • Performans Hedefleri 
 • Yetkinlik Hedefleri 
 • Deming Döngüsü 
 • Kaynaklar/Hedeflerin Bütçelendirme ile İlişkisi 
 • Çelişen Hedeflerin Yönetim Örnekleri

Süre

1 gün

Katılımcılar

Performans ve yetkinlik hedeflerini yöneten tüm yöneticiler veya yönetici adayları, yetenek havuzunda yetiştirilmekte olan potansiyeli yüksek çalışanlar. 

Kurumsal bir eğitim talebiniz mi var?
Bize ulaşın.
Kurumsal Eğitim Talebi

İlgili Haberler