Yerel Yönetimler için Hibe Kaynakları ve Proje Döngüsü Yönetimi

25.12.2023 10:00

Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetim Akademisi tarafından 25 ve 26 Aralık 2023
tarihlerinde çevrim içi olarak belediyelerin yararlanabileceği çeşitli ulusal ve uluslararası hibe
kaynakları hakkında bilgilendirme ve bu kaynaklara erişim için proje döngüsü yönetimi
eğitimi düzenlenecektir. Eğitim, yerel yönetimler için proje tasarlama, ilgili programların saptanması, proje başvuru metni yazma ve süreç yönetimi gibi konuları ele alacaktır.

Eğitim Akışı:

25 Aralık 2023 | 10.00 – 16.30

Yerel Yönetimlerin Yararlanabileceği Hibe Kaynakları

 • 12. Kalkınma Planı 2024-2028: Planın Hedefleri ve Politikaları
 • Orta Vadeli Program (OVP) 2024-2026: Makroekonomik Hedefler ve Politikalar
 • AB Erasmus+ 2021-2027 Programı: Erasmus+ 2024 Çağrıları Hakkında Genel Bilgilendirme
 • AB IPA III Programı 2021-2027 (AB Katılım Öncesi Yardım Aracı)
 • AB Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027: Programa Katılabilen İller
 • AB Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027: Programa Katılabilen İller
 • AB Ufuk AVRUPA Programı 2021-2027 (HORIZON): HORIZON Çalışma Programı 2023-2024
 • AB Dijital Avrupa Programı 2021-2027: DİJİTAL Avrupa Çalışma Programı 2023-2024


Proje Döngüsü Yönetimi (PCM: Project Cycle Management)

 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı: Analiz Aşaması
 • Problem Analizi, Paydaş Analizi, Hedef Analizi, Strateji Analizi
 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı: Planlama Aşaması


26 Aralık 2023 | 10.00 – 16.30

Proje Döngüsü Yönetimi (PCM: Project Cycle Management)

 • Mantıksal çerçeve matrisi (MÇM) – Yeni Genişletilmiş Mantıksal Çerçeve Matrisi Dahil
 • Sonuçlar Zinciri
 • Müdahale Mantığı (Projenin Yapısı)
 • Varsayımlar ve Riskler
 • Başarı Göstergeleri ve Doğrulama Kaynakları
 • Faaliyet Planlaması, Faaliyetlerin Detaylandırılması
 • Faaliyet Planlaması
 • Faaliyetlerin Detaylandırılması
 • Örnek Kabul Olmuş Bir Projenin Faaliyetlerinin İncelenmesi
 • Faaliyetlerde Kullanılacak Kaynakların/Girdilerin/Araçların Belirlenmesi
 • Proje (Faaliyet) Bütçesi
 • Bütçe planlaması
 • Maliyetlerin gerekçelendirmeleri ve beklenen finansman kaynakları

Tarih/Oturumlar

Oturum AdıEğitmenTarihSaatYer
Yerel Yönetimler için Hibe Kaynakları ve Proje Döngüsü Yönetimiİbrahim Coşkun25.12.202310:00 - 16:30Online
Yerel Yönetimler için Hibe Kaynakları ve Proje Döngüsü Yönetimiİbrahim Coşkun26.12.202310:00 - 16:30Online

İlgili Dökümanlar

Yerel Yönetimler için Hibe Kaynakları ve Proje Döngüsü Yönetimi

25.12.2023 10:00