Yerel Kalkınma

Stratejik Plan için Perspektifler | Neden ve Niçin Stratejik Planlama

02.07.2024 10:00
EĞİTİMKentsel Kalkınma

Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetim Akademisi, 2024-2029 stratejik plan hazırlık sürecindeki belediyeleri desteklemek, yeni strateji ve hedeflere farklı perspektiflerden yaklaşmak amacıyla farklı uzmanlar ve kurumlarla iş birliği ile Stratejik Plan için Perspektifler Webinar serisi hazırlamaktadır. Serinin ikinci bölümü, Neden ve Niçin Stratejik Planlama Webinarı 2 Temmuz 2024 tarihinde 10.00 - 12.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Yerel yönetimler için yasal bir zorunluluk olan stratejik planlama, “belediyelerin orta ve uzun vadede odaklanmak istediği önceliklerin belirlenmesi, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılması ve etkin kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi” amacı ile yapılmaktadır. Webinar, bu tanımdan hareket ederek stratejik planlamayı daha iyi kavramaya yönelik bazı sorulara cevap arayacaktır: Belediyeler neden “stratejik” plan yapar? Stratejik planlama, yukarıda tanımlanan amaca ulaşmak için doğru bir araç mıdır? Bu araçtan nasıl en etkili şekilde faydalanılabilir?

Stratejik planlamanın temelleri ve tarihsel bağlamına odaklanan Webinar, planların hazırlanmasına katılacak tüm birimlerden belediye uzmanlarının süreci daha iyi kavramasını ve planlara etkili katkılar yapmalarını sağlamayı hedeflemektedir.


Tarih/Oturumlar

Oturum AdıEğitmenTarihSaatYer
Stratejik Plan için Perspektifler | Neden ve Niçin Stratejik PlanlamaErvin Sezgin02.07.202410:00 - 12:00Online
Stratejik Plan için Perspektifler | Neden ve Niçin Stratejik Planlama

02.07.2024 10:00