KentleşmeYerel KalkınmaSürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Kentte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Stratejik Planlama

21.05.2024 10:00
EĞİTİMYerel KalkınmaKentsel KalkınmaKAPSAYICILIK

Kentte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Stratejik Planlama

Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetim Akademisi, 2024-2029 stratejik plan hazırlık sürecindeki belediyeleri desteklemek, yeni strateji ve hedeflere farklı perspektiflerden yaklaşmak için farklı uzmanlar ve kurumlarla iş birliği içinde zamana yayılacak bir Stratejik Plan için Perspektifler webinar serisi hazırlamaktadır. Serinin ilk bölümü, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) iş birliğinde gerçekleştirilecek ve stratejik planların kentte toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini en aza indirecek şekilde hazırlanmasını, uygulanmasını ve izlenmesini kolaylaştırmayı amaçlayan Kentte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Stratejik Planlama webinarı olacaktır.

Webinar kapsamında stratejik plan nasıl toplumsal cinsiyet eşitlikçi olur, dönüştürücü toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları için veri nasıl yönetilmelidir sorularına cevap aranacak ve katılımcıların başka bir belediyenin 2019-2024 stratejik planını ve faaliyet raporunu toplumsal cinsiyet eşitliği filtresiyle değerlendirmesi, tespitlerini paylaşması ve iyileştirme önerileri üzerine tartışma yürütmesi istenecektir. Öğrenme programı yeni dönemde stratejik planlara eklenebilecek göstergeler için kaynaklar ve olası yeni göstergeler üzerine tartışma ile sona erecektir.


Tarih/Oturumlar

Oturum AdıEğitmenTarihSaatYer
Kentte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Stratejik PlanlamaItır Akdoğan21.05.202410:00 - 12:00Online
Kentte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Stratejik Planlama

21.05.2024 10:00