Çevre YönetimiSürdürülebilir Kalkınma Amaçları

İkinci İkiz Şehirler Öğrenme Programı Çağrısı | Bilgilendirme Webinarı

09.05.2024 14:00
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKÇEVRE

Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetim Akademisi tarafından, TÜBİTAK ortaklığıyla, 9 Mayıs 2024 Perşembe günü 14.00 - 15.30 saatleri arasında İkinci İkiz Şehirler Öğrenme Programı Çağrısı Bilgilendirme Webinarı düzenlenecektir.

Etkinlik, Ufuk Avrupa Programı tarafından desteklenen NetZeroCities Projesi kapsamında açılan İkiz Şehirler Öğrenme Programı (Twin Cities Cohort) İkinci Çağrısı” hakkında yerel yönetimleri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Etkinlikte TÜBİTAK tarafından Ufuk Avrupa Programı Ulusal İrtibat Noktası (Küme 5: İklim, Enerji Mobilite) Arzu İpek Yılmaz, Ufuk Avrupa Programı’nın genel başvuru koşulları, AB Şehirler Misyonu ve İkiz Şehirler Öğrenme Programı hakkında bilgi verecektir. Ayrıca NetZeroCities Projesi’nin Pilot Şehirler Programı kapsamında pilot şehir olarak seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İkiz Şehirler Öğrenme Programı’nın ilk çağrısında ikiz şehirlerden biri olarak seçilen Konya Büyükşehir Belediyesi temsilcileri süreç içinde kazandıkları deneyimleri katılımcılarla paylaşacaktır.

Ufuk Avrupa Programı Nedir?

Avrupa Birliği Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Çerçeve Programları (diğer adıyla Çerçeve Programları), Avrupa Birliği’ne üye ve aday olan ülkeler arasında ortak bir bilim-teknoloji politikasının oluşturulması amacından yola çıkarak uyumlaştırma çalışmalarının yapılmasını desteklemek fikriyle ortaya çıkmıştır. Çerçeve Programları kapsamında geniş kapsamlı bir bilimsel çerçeve içerisinde Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini desteklenmektedir. Belli dönemler dahilinde hayata geçirilen programın, 2021-2027 yılları arasını kapsayan kısmına ‘Ufuk Avrupa' adı verilmektedir.

NetZero Cities Projesi | İkiz Şehirler Öğrenme Programı

NetZeroCities Projesi, Çerçeve Programları’nın bir önceki dönemi olan Ufuk 2020 kapsamında desteklenmeye hak kazanmış bir proje olup Yeşil Mutabakat unsurlarını destekleyerek şehirlerin 2030 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşmaları noktasında karşılaştıkları mevcut yapısal, kurumsal ve kültürel engellerin üstesinden gelmelerine yardımcı olmak üzere hayata geçirilmiştir. Ufuk Avrupa Programına geçiş ile birlikte, söz konusu proje, şehirlerin net sıfır hedeflerine sosyal anlamda da kapsayıcı bir şekilde ulaşabilmeleri amacıyla destek ve çözümler sunmayı hedefleyen ve Ufuk Avrupa Programı "İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonunu" destekleyen bir platform haline getirilmiştir Söz konusu proje tarafından, net sıfır bağlamındaki stratejik hedeflere ulaşılması sürecinde, şehirlerin karşılaştıkları zorluklar ile başa çıkabilmelerine yardımcı olacak yeni yaklaşımları test etmek amacıyla Pilot Şehirler Programı devreye alınmıştır. Pilot Şehirler Programı çerçevesinde 32 milyon Avro hibe ve uygulama desteği sağlamak üzere çağrıya çıkılmış; çağrıya başvuruda bulunan 103 şehir arasından Türkiye’den İstanbul’un da aralarında bulunduğu 53 şehrin başvuruları desteklenmeye hak kazanmıştır. Bahse konu proje dahilinde bir sonraki aşama olarak, bilgi paylaşımı ve iyi uygulamaların transferini temin etmek amacıyla özel olarak hazırlanmış bir öğrenme programının teşkil edilmesine karar verilmiş ve 3 Mayıs 2023 tarihinde ilk defa "Twin Cities Cohort-1 (Birinci İkiz Şehirler Öğrenme Programı)" çağrısı açılmıştır. NetZeroCities tarafından açılan ilk Öğrenme Programı Çağrısı’nda Türkiye’den Eskişehir ve Konya'nın başvuruları olumlu değerlendirilmiş; her iki şehirAvrupa'dan benzer projelere sahip şehirlerle eşleştirilmiştir.

İkinci İkiz Şehirler Öğrenme Programı Çağrısı

Çağrı başlangıç tarihi: 8 Nisan 2024

Çağrı bitiş tarihi: 31 Mayıs 2024

İlgili proje kapsamında ikinci defa çağrıya çıkılmış "Twin Cities Cohort-2 (İkinci İkiz Şehirler Öğrenme Programı)" çağrısına yönelik başvurular 8 Nisan 2024 tarihinde açılmış olup, şehirler başvurularını, 31 Mayıs 2024 tarihine kadar çevrimiçi başvuru sistemi aracılığı ile gerçekleştirilebilecektir. Çağrı başvurusu olumlu değerlendirilen şehirler, 20 ay boyunca iklim-nötr olma hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik teknik destekten yararlanacak olup eşleştirildiği şehirle karşılıklı saha ziyaretleri gerçekleştirme imkanlarından faydalanacaklardır. Çağrıya 2050 yılına kadar iklim-nötr olma hedefi olan ve halihazırda "Misyon Şehirler", "Pilot Şehirler" ve "İkiz" şehirler projelerinde yer almak üzere seçilmemiş olan şehirler (belediyeler) başvuru gerçekleştirebilecektir. Bu kapsamda, çağrıya ferdi olarak başvuran il veya ilçe belediyeleri arasından seçilenler, NetZeroCities ortakları tarafından geçmişte seçilen Pilot Şehirler arasından seçilen bazı şehirlerin projeleri ile eşleştirilecek ve aralarında bir ikiz şehir mekanizması kurulacaktır.


Tarih/Oturumlar

Oturum AdıEğitmenTarihSaatYer
İkinci İkiz Şehirler Öğrenme Programı Çağrısı Bilgilendirme WebinarıArzu İpek Yılmaz09.05.202414:00 - 15:30Online

İlgili Dökümanlar

İkinci İkiz Şehirler Öğrenme Programı Çağrısı | Bilgilendirme Webinarı

09.05.2024 14:00