Dirençli Kentsel Ulaşım: İklim Değişikliğine Uyum

21.12.2023 09:30

Marmara Belediyeler Birliği ve EIT Urban Mobility RIS Hub Türkiye ortaklığında 21, 22 Aralık 2023 tarihlerinde MBB üyesi belediyelerde kentsel ulaşımın iklim değişikliği kaynaklı tehlikelere dirençli hale getirilmesi konusunda kapasite gelişimine destek olmak amacıyla “Dirençli Kentsel Ulaşım: İklim Değişikliğine Uyum” eğitimi düzenlenecek. Prof. Dr. Ela Babalık tarafından verilecek olan eğitim kapsamında ağırlıklı olarak İklim Değişikliğine Uyum stratejileri ele alınarak ulaşım altyapılarını ve yolcuları iklime dirençli hale getirmenin yöntemleri üzerinde durulacak.

İklim Değişikliği ve Kentsel Ulaşım


İklim değişikliği ve ulaşım sektörü arasında güçlü ve çift yönlü bir ilişki söz konusu. Ulaşım sektörü kaynaklı karbondioksit salımları, iklim değişikliği sürecini hızlandırırken aynı zamanda iklim değişikliğinden kaynaklanan şiddetli yağışlar, fırtınalar, sıcak hava dalgası ve yangın gibi felaketler de ulaşım sektörünü, altyapıları ve yolcuları ciddi biçimde etkilemekte. Dolayısıyla, hem ulaşımda yaratılan karbondioksit salımını azaltmak hem de iklim tehlikelerine karşı hazırlıklı, dirençli ve güvenli bir ulaşım sistemi yaratabilmek için kentlerimizde ulaşımın yeniden planlanması ve dönüştürülmesi gerekiyor.

İklim değişikliği bağlamında ulaşım sektörünün yeniden yapılandırılması, kısa zaman öncesine kadar sera gazı azaltım stratejisine odaklanılması anlamına geliyordu. 2015 yılında Paris’te yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’ndan (COP21) bu yana azaltım stratejisinin yanı sıra iklim değişikliği uyum stratejisinin önemine yapılan vurgu, tüm dünyada ve ülkemizde giderek artıyor. Bir başka deyişle, CO2 azaltım eylemleri kadar önemli bir diğer konu, iklimin şimdiden değişmiş olduğunu kabul ederek ulaşım sektörünü iklim tehlikelerine dirençli ve uyumlu hale getirme gerekliliği olarak karşımıza çıkıyor.

Eğitim İçeriği


Eğitimin genel çerçevesini kentsel ulaşımın iklim değişikliği kaynaklı tehlikelere dirençli hale getirilmesi, yolcu sağlığının güvence altına alınması ve pek çok ekonomik sektörü etkileyen taşımacılık faaliyetlerinin kesintisiz biçimde gerçekleştirilmesini sağlayacak önlemlerin belirlenmesi oluşturuyor. Eğitim kapsamında İklim Değişikliğinde Azaltım stratejilerine değinilerek belediyelerin CO2 azaltımı konusundaki örnek uygulamaları gözden geçirilecek ve ağırlıklı olarak İklim Değişikliğine uyum stratejileri ele alınarak ulaşım altyapılarını ve yolcuları iklime dirençli hale getirmenin yöntemleri üzerinde durulacak. Bu kapsamda azaltım ve uyum stratejileri arasındaki sinerji de ele alınacak ve kentsel ulaşım altyapı ve sistemleri planlanırken hem CO2 azaltımını sağlayabilecek hem de iklim tehlikelerine karşı dirençliliği artırabilecek yöntemlerin birlikte uygulanması ile elde edilecek kazanımlar tartışılacak.


Başvuru
Son başvuru tarihi 12 Aralık 2023 olan eğitim kontenjanla sınırlı olup eğitim programına katılım sağlayacak ilgililerin mbb.bb/direncliulasim adresinde yer alan başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.


Eğitime İlişkin Detaylar

  • Eğitim ücretsizdir.
  • Eğitim yüz yüze ve MBB Hızır Bey Çelebi Salonunda gerçekleştirilecektir.
  • Eğitim bütçesine konaklama bütçesi dahil değildir.
  • Eğitime çevrim içi katılım mümkün olmayacaktır.
  • Eğitim kontenjanla sınırlıdır.
  • Eğitim katılımcıları, başvuru formlarının değerlendirme sürecinin sonunda belirlenecektir.
  • Eğitime her belediyeden en fazla üç katılımcı dahil edilecektir.
  • Son başvuru tarihi 12 Aralık 2023’tür.
  • Başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilendirme 15 Aralık 2023 tarihinde yapılacaktır.
  • Eğitime iki gün boyunca tam katılım sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

Tarih/Oturumlar

Oturum AdıEğitmenTarihSaatYer
İklim Değişikliğinde Mevcut Durum Değerlendirmesi, Kavramların Tanımı ve Örnek ProjelerEla Babalık21.12.202309:30 - 16:30Marmara Belediyeler Birliği - Hızır Bey Çelebi Salonu
İklim Değişikliğine Uyum Yerel Eylem PlanlarıEla Babalık22.12.202309:30 - 16:30Marmara Belediyeler Birliği - Hızır Bey Çelebi Salonu

İlgili Dökümanlar

Dirençli Kentsel Ulaşım: İklim Değişikliğine Uyum

21.12.2023 09:30