Belediyelerde İhale Sistemi - İstanbul

22.04.2024 09:30
Mevzuatİhale

Kontenjan dolmuştur, ilginiz için teşekkür ederiz.

Kamunun farklı nitelikteki ihtiyaçlarını gidermek üzere gerçekleştirdikleri ihalelerde uygulanacak esas ve usuller 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, sözleşme uygulamalarına yönelik esas ve usuller ise 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile düzenlenmektedir. Kamuda etkin bir satın alma sürecinin geliştirilmesi ise dinamik bir yapıya sahip olan bu kanunların güncel hallerinin takibi, değişen ve gelişen uygulamalara hızlıca uyum sağlanması ile mümkün olabilir.

Bu eğitim programının temel amacı bütüncül bir yaklaşımla mevzuatın ele alınarak idare ve istekli tarafında görevli aktörlere, ihale mevzuatı meselelerine doğru yaklaşım biçimini geliştirebilme yeteneği kazandırmaktır. Eğitimi tamamlamış katılımcılar;

  • Temel ihale bilgilerinden başlayarak kamu ihale sisteminin ihale öncesi hazırlık, ihale, sözleşme ve şikâyet süreçlerine hakim olur,
  • İhale işlem dosyası ve tekliflerin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi becerisi kazanır,
  • Güncel mevzuat değişiklikleri ve ihale sisteminin geleceğinden haberdar olur,
  • EKAP üzerinden tüm iş ve işlemleri gerçekleştirebilir,
  • Güncel uyuşmazlık kararları ışığında elektronik ihalelerde dikkat edilmesi gerekli hususları öğrenir.

Not: Bu eğitim, İstanbul ilinde yer alan Marmara Belediyeler Birliği üye belediyelerine yöneliktir. Eğitim ücretsiz olup, öğle yemeği ise katılımcılara aittir. Eğitim kontenjanla sınırlıdır.

Tarih/Oturumlar

Oturum AdıEğitmenTarihSaatYer
4734 Sayılı Kamu İhale KanunuÜmit Arslan22.04.202409:30 - 16:30Marmara Belediyeler Birliği - Hızır Bey Çelebi Salonu
Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) Yönetim SüreciÜmit Arslan26.04.202409:30 - 16:30Marmara Belediyeler Birliği - Hızır Bey Çelebi Salonu
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri KanunuÜmit Arslan29.04.202409:30 - 16:30Marmara Belediyeler Birliği - Hızır Bey Çelebi Salonu
Teknik Şartname ve İhale Dokümanı HazırlanmasıÜmit Arslan03.05.202409:30 - 16:30Marmara Belediyeler Birliği - Hızır Bey Çelebi Salonu
Doğrudan Temin EğitimiÜmit Arslan06.05.202409:30 - 16:30Marmara Belediyeler Birliği - Hızır Bey Çelebi Salonu
Mal Alımı İhaleleriÜmit Arslan10.05.202409:30 - 16:30Marmara Belediyeler Birliği - Hızır Bey Çelebi Salonu
Hizmet Alımı İhaleleriÜmit Arslan13.05.202409:30 - 16:30Marmara Belediyeler Birliği - Hızır Bey Çelebi Salonu
Yapım İşi İhaleleriÜmit Arslan17.05.202409:30 - 16:30Marmara Belediyeler Birliği - Hızır Bey Çelebi Salonu

İlgili Dökümanlar

Belediyelerde İhale Sistemi - İstanbul

22.04.2024 09:30