Belediyelerde İhale Sistemi - Balıkesir

05.12.2023 09:30
EĞİTİMİhale

Kamunun farklı nitelikteki ihtiyaçlarını gidermek üzere gerçekleştirdikleri ihalelerde uygulanacak esas ve usuller 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, sözleşme uygulamalarına yönelik esas ve usuller ise 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile düzenlenmektedir. Kamuda etkin bir satın alma sürecinin geliştirilmesi ise dinamik bir yapıya sahip olan bu kanunların güncel hallerinin takibi, değişen ve gelişen uygulamalara hızlıca uyum sağlanması ile mümkün olabilir.

Bu eğitim programının temel amacı bütüncül bir yaklaşımla mevzuatın ele alınarak idare ve istekli tarafında görevli aktörlere, ihale mevzuatı meselelerine doğru yaklaşım biçimini geliştirebilme yeteneği kazandırmaktır. Eğitimi tamamlamış katılımcılar;

  • Temel ihale bilgilerinden başlayarak kamu ihale sisteminin ihale öncesi hazırlık, ihale, sözleşme ve şikâyet süreçlerine hakim olur,
  • İhale işlem dosyası ve tekliflerin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi becerisi kazanır,
  • Güncel mevzuat değişiklikleri ve ihale sisteminin geleceğinden haberdar olur,
  • EKAP üzerinden tüm iş ve işlemleri gerçekleştirebilir,
  • Güncel uyuşmazlık kararları ışığında elektronik ihalelerde dikkat edilmesi gerekli hususları öğrenir.

Not: Bu eğitim Balıkesir'de yer alan Marmara Belediyeler Birliği üye belediyelerine yöneliktir. Eğitim ücretsiz olup, öğle yemeği ise katılımcılara aittir.

Tarih/Oturumlar

Oturum AdıEğitmenTarihSaatYer
Kamu İhale Mevzuatına GirişÜmit Arslan05.12.202309:30 - 16:30Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonu
İhale Sürecinde Gerçekleştirilen İş ve İşlemlerÜmit Arslan06.12.202309:30 - 16:30Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonu
İhale İşlemlerine İlişkin Özel HususlarÜmit Arslan07.12.202309:30 - 16:30Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonu
Doğrudan Temin, Görev Yetki ve Sorumlulukları ve Güncel DeğişikliklerÜmit Arslan12.12.202309:30 - 16:30Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonu
Elektronik İhale İşlemleriÜmit Arslan13.12.202309:30 - 16:30Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonu

İlgili Dökümanlar

Belediyelerde İhale Sistemi - Balıkesir

05.12.2023 09:30

Diğer Eğitimler

Tüm Eğitimler
PlanlanmışKamu İhale Mevzuatı (Çanakkale)
PlanlanmışKamu İhale Mevzuatı (Yalova)
PlanlanmışKamu İhale Mevzuatı (Bilecik)
PlanlanmışKamu İhale Mevzuatı (Edirne)