YYA Özgün Eğitimler

Göç ve Kalkınma

#Göç#YerelKalkınma
Talep Formu
Göç ve Kalkınma

Süre
3 Gün

MBB Göç Politikaları Merkezi ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) işbirliğinde göç ve kalkınma ilişkisi olmak üzere uluslararası göç ve göç yönetimi alanında bilgi ve deneyim paylaşımlarını içeren eğitim programıdır. Program kapsamında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, sosyal uyum, sosyal kalkınma, kalkınma için iş birlikleri ile proje ve fon kaynaklarına erişim gibi konular göç ve kalkınma bağlamında interaktif bir biçimde birlikte ele alınmaktadır.

Hedefler

Yerel yönetimlerin göç yönetimi, sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal kapsayıcılık alanındaki kurumsal kapasite gelişimlerini desteklemeyi hedeflemektedir.

İçerikler

  • Göç ve Kalkınma İlişkisi
  • Göçmen ve Mültecilerin Sosyal Uyum Süreci
  • Sosyal Uyum ve Yerel Yönetimler
  • Yerel Yönetimlere Yönelik Fon Kaynakları

Süre

3 Gün

Katılımcılar

Göç üzerine çalışan tüm belediye yönetici ve personelleri

Kurumsal bir eğitim talebiniz mi var?
Bize ulaşın.
Kurumsal Eğitim Talebi

İlgili Haberler