Yönetim ve Sistem Geliştirme

Fizibilite

#Finans
Talep Formu
Fizibilite

Süre
5 gün

Hangi sektör olursa olsun rekabet vardır ve kaçınılmazdır. Her kurumun yeterli olgunluğa eriştikçe sürekli bir yenilenme, gelişme ve büyüme hedefi olmalıdır. Bu bakımlardan fizibilite sadece bir iş kurarken değil her yatırım kararında,büyüme ve değişme hamlesinde gerekli bir araçtır. Büyümenin gerçekleştirilebilmesi için yeterli şartlar oluştuğunda fizibilite çalışmasına tekrar ihtiyaç duyulacak ve bu çalışmanın ürünü olan raporlar sayesinde işletmeye ilaveler yapılabilecek ya da yeni yatırım kararları alınabilecektir. Bu nedenle, her sektörden yatırımcılarla ilişkisi bulunan, yatırımlarla ilgilenen birimler fizibilite yapma ve yapılmış bir fizibiliteyi okuyup anlama konusunda yeteneklerini geliştirmelidir.

Hedefler

Eğitim, katılımcıların yatırım yaparken fizibilite yapma ve yapılmış bir fizibiliteyi okuyup anlama konusundaki bilgi ve becerilerini artırmayı hedeflemektedir.

İçerikler

 • Fizibilite Raporlarında Temel Kavramlar 
 • Fizibilite Çalışmalarında Süreçler 
 • Sektörel Değerlendirme 
 • Teknik Değerlendirme 
 • Yatırımların Finansal Değerlemesi 
 • Yatırımlarda Karar Verme Teknikleri 
 • Finansal Fizibilite Nedir? 
 • İşletme Sermayesi 
 • Kredi İtfa Tablosunun Hazırlanması 
 • Gelir Tablosu - Nakit Akım Tablosunun Hazırlanması 
 • Yatırımın Finansal Olarak Değerlendirme Teknikleri: NPV, IRR, PaybackPeriod 
 • Başa Baş Noktası Kavramı ve Analizi 
 • Projenin Riskleri 
 • Risklere göre Duyarlılık Analizleri 
 • Örnek Olaylar

Süre

5 gün

Katılımcılar

Belediyeler ve diğer kamu kurumlarıının proje hazırlayan  birimlerindeki yönetici ve çalışanlar.

Kurumsal bir eğitim talebiniz mi var?
Bize ulaşın.
Kurumsal Eğitim Talebi

İlgili Haberler