Mevzuat

Elektronik İhale ve Elektronik Eksiltme

Talep Formu
Elektronik İhale ve Elektronik Eksiltme

Süre
2 gün

Elektronik ihale uygulaması, kamu alımlarının elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan ve ihale sürecinde uyulması gereken esasları teknolojiyle destekleyen yenilikçi ve ayırt edici bir sistemdir. Bu uygulama hakkında bilgi sahibi olunmasını, idare ve istekli tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerin örnek bir ihale üzerinden anlatılmasını tarif eden eğitim programı ile katılımcıların yeni sisteme kolay bir biçimde uyum sağlama fırsatı bulabilmeleri amaçlamaktadır.

Hedefler

Katılımcıların elektronik ihale uygulamasına ilişkin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik katkı sağlanması hedeflenmektedir.

İçerikler

 • Elektronik İhalelerin Tarihsel Gelişimi
 • İdare ve İstekli İşlemleri
 • İhale Kayıt
 • Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar
 • İlan Hazırlama ve Sevk İşlem Formu Gönderme
 • Kısmi Teklif İşlemleri
 • İhale Onay ve Hazır Belgeler
 • İhale Komisyon İşlemleri
 • Teklif Açılış
 • Yaklaşık Maliyetin Görüntülenmesi
 • Teklif Mektubunun Uygunluk Durumu
 • Yeterlik Bilgileri Tablosu ve Geçici Teminatın Uygunluk Durumu
 • E-Teklif Değerlendirme 1. Oturum
 • İhale Tarihi ile Teyit Alınması
 • E-Teklif Değerlendirme 2. Oturum
 • Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Bildirim
 • İhale Komisyon Kararının Oluşturulması
 • Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif ve Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Teyit İşlemleri
 • İhale Yetkilisi Onayı Oluşturulması
 • İdare Kullanıcısı
 • Kesinleşen İhale Kararı Tebligatı
 • Sözleşme Öncesi Teyit Alınması
 • Sözleşme İmzalamaya Davet Tebligatı
 • Sonuç Formu Gönderilmesi
 • E-GTM İşlemleri
 • Elektronik Eksiltme Uygulamasında İdareler ve İstekliler tarafından Gerçekleştirilen İşlemler
 • Eksiltmeyi Güncelleme, Yenileme, Erteleme ve İzleme İşlemleri"

Süre

2 gün

Katılımcılar

Belediyelerde İhale İşlemlerini Yürüten Yönetici ve Çalışanlar

Kurumsal bir eğitim talebiniz mi var?
Bize ulaşın.
Kurumsal Eğitim Talebi

İlgili Haberler