Yönetim ve Sistem Geliştirme

Depreme Hazırlık ve Temel Afet Bilinci Eğitimci Eğitimi

#AcilDurum#Afet#RiskYönetimi
Talep Formu
Depreme Hazırlık ve Temel Afet Bilinci Eğitimci Eğitimi

Süre
1 gün

5393 Sayılı Belediye Kanunun 53. Maddesi gereği, yaygın olarak deprem vb afetlere hazırlıklı olma, zarar azaltma ve planlama konularında halka eğitim verilmesi ve bu eğitimleri verecek olan eğiticilerin oluşturulması gerekir.

Hedefler

Belediyelerin, halkı depreme hazırlık ve temel afet bilinci konusunda eğitecek eğitmenleri yetiştirmesi konusunda bilgi ve deneyimlerini aktaracak eğitmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İçerikler

  • Toplumsal Bilinçlendirme Teknikleri 
  • Temel Afet ve Korunma Bilgileri 
  • Kampanya Hazırlama ve Değerlendirme

Süre

1 gün

Katılımcılar

AKOM çalışanları ve ilgi diğer belediye çalışanları.

Kurumsal bir eğitim talebiniz mi var?
Bize ulaşın.
Kurumsal Eğitim Talebi

İlgili Haberler