Mevzuat

Çevre Mevzuatı

#Çevre#Altyapı#Su#AtıkYönetimi
Talep Formu
Çevre Mevzuatı

Süre
1 gün

Çevre konusu ve çalışmaları, yerel yönetimlerin en önemli görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır. Bu görev ve sorumlulukları yerine getirirken çevre mevzuatı hükümlerinin bilinmesi ve uygulanmasına ilişkin detaylara hakim olunması gerekmektedir. Çevresel görevlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, yapılan işlemlerden çevrenin zarar görmemesi ve vatandaş memnuniyetinin sağlanmasına öncelik verilmektedir.

Hedefler

Katılımcıların çevre mevzuatına ilişkin bilgi ve becerilerinin geliştirmesi hedeflenmektedir.

İçerikler

  • Çevre ve Kirlilik
  • Çevre Kanunu
  • İlgili Bakanlıkların Kuruluş Kanunlarındaki İlgili Hükümler
  • Büyükşehir Belediye Kanunu
  • Belediye Kanunu
  • İSKİ Kanunu
  • İlgili Diğer Kanunlar (Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun, Toprak Koruma Kanunu, Mera Kanunu, İmar Kanunu)
  • Yerel Yönetimlerin Çevre ile İlgili Görevlerine İlişkin Örnekler • Uygulamalar ve Yaşanan Sorunlar

Süre

1 gün

Katılımcılar

Belediyelerin çevre ile ilgili birimlerinde çalışma yürüten yönetici ve personelleri 

Kurumsal bir eğitim talebiniz mi var?
Bize ulaşın.
Kurumsal Eğitim Talebi

İlgili Haberler