Yönetim ve Sistem Geliştirme

Belediyelerde Örgüt ve İş Analizi

#İK#Özlükİşleri#Raporlama
Talep Formu
Belediyelerde Örgüt ve İş Analizi

Süre
1 gün

İnsan kaynakları planlaması, bir organizasyonun gelecekteki hedeflerine etkin bir biçimde ulaşabilmesi için ihtiyaç duyacağı personelin sayısının ve niteliklerinin önceden belirlenmesine ilişkin faaliyetlerin tümüdür. Örgüt ve iş analizi çalışmaları, insan kaynakları planlamasının temelini oluşturmaktadır. Mevcut durumda, belediyelerin teşkilat yapıları ile personel sayı ve unvanları “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre merkezi olarak belirlenmektedir. Merkezden belirlenen norm kadro sayıları, çoğu zaman yerel ihtiyaçla uyumlu olmamaktadır. Norm kadroların, belediyelerin kendi özellikleri ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda, örgüt ve iş analizlerine ve iş/görev tanımlarına dayanılarak yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenmesi gerekmektedir. Örgüt ve iş analizi süreçlerinin sonucunda, örgütsel yapı reorganize edilmekte, kuruma ait iş süreçleri analiz edilerek gözden geçirilmekte, her bir personele ilişkin görev tanımları yapılmakta, iş ölçümü çalışmalarına bağlı olarak birimlerde çalışacak personelin sayı ve niteliği belirlenebilmektedir.

Hedefler

İnsan kaynakları alanında çalışan katılımcılara örgüt ve iş analizi yapma becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.

İçerikler

  • İnsan Kaynakları Planlaması 
  • Örgüt Analizi 
  • Verilerin Toplanması ve Analizi 
  • Örgüt Şemasının Güncellenmesi 
  • Örgüt El Kitabının Hazırlanması 
  • İş Analizi - Verilerin Toplanması ve Analizi
  • İş/Görev Tanımı Formlarının Hazırlanması 
  • İş Ölçümü Teknikleri ve Norm Kadro Sayılarının Belirlenmesi 
  • Kadro El Kitabının Hazırlanması

Süre

1 gün

Katılımcılar

Belediyelerde insan kaynakları birimlerinde görev yapan yönetici ve çalışanlar.

Kurumsal bir eğitim talebiniz mi var?
Bize ulaşın.
Kurumsal Eğitim Talebi

İlgili Haberler