Mevzuat

Belediyelerde İnsan Kaynakları ve Yönetimi

#İK#Özlükİşleri#KişiselVeri
Talep Formu
Belediyelerde İnsan Kaynakları ve Yönetimi

Süre
2 gün

İşletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve kamu hizmeti yapan kurumların hedeflerine ulaşabilmesi için teknolojik yatırımların yanı sıra insan odaklı yaklaşımlara yatırım yapması gerekmektedir. Kurumların İnsan Kaynakları ve Yönetimi sürecini iyi değerlendirebilmesi için var olan veya olması gereken insan kaynağını iyi irdelemesi, eksik, hatalı ve iyileştirilmesi gereken mekanizmaları tespit etmesi elzemdir. Bu bağlamda eğitimin söz konusu tabi olunan mevzuat çerçevesinde belediyelerdeki insan kaynakları süreçlerinin yönetimine ilişkin katılımcılara fayda sağlaması öngörülmektedir.

Hedefler

Katılımcıların insan kaynakları yönetimi ve bu konudaki temel mevzuat konusundaki bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflenmektedir.

İçerikler

 • Belediyelerde İnsan Kaynakları Yönetimi:
 • Kamu Personel Yönetimi
 • Seçme ve Yerleştirme
 • Personel ve İdari İşler
 • Performans Yönetimi
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu:
 • İstihdam Şekilleri
 • Hizmet Sınıfları
 • Mali ve Sosyal Haklar
 • İzin
 • Mal Beyanı
 • Disiplin İşlemleri

Süre

2 gün

Katılımcılar

Belediyelerde İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Eğitim Müdürlüğü, Stratejik Planlama Müdürlüğü vb. birimlerinde çalışma yürüten yönetici ve personelleri

Kurumsal bir eğitim talebiniz mi var?
Bize ulaşın.
Kurumsal Eğitim Talebi

İlgili Haberler