Mevzuat

Belediye ve Büyükşehir Belediye Mevzuatı

#Mevzuat#YerelYönetim
Talep Formu
Belediye ve Büyükşehir Belediye Mevzuatı

Süre
1 gün

Bu eğitim kapsamında Türkiye'de yerel yönetimlerin önemli bir ayağını oluşturan belediyelerin yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esaslarının detaylarına değinilmektedir. Bu eğitimin çerçevesi büyükşehir sistemi içindeki belediyeler ile büyükşehir sistemi dışındaki il, ilçe ve belde belediyeleri ele alınarak farklı türde belediyelerin yapısı ve işleyişini içermektedir.

Hedefler

Katılımcılara belediye ve büyükşehir belediyesiyle ilgili temel mevzuat bilgilerini vererek, Türkiye’deki yerel yönetim sistemi hakkında bir bakış açısı kazandırılması hedeflenmektedir.

İçerikler

 • Türkiye’deki Yerel Yönetim Sistemi
 • Yerel Yönetimler ve Belediye
 • Yerel Yönetimlerin Anayasal Konumu
 • İki Farklı Sistem ve Belediye Türleri
 • Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri
 • İl, İlçe, Belde Belediyeleri
 • Belediye ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • Belediyelerin Yetki ve Sorumlulukları
 • Belediyelerin Organları ve İşleyişi
 • Belediyelerin Organizasyon Yapısı ve Personeli
 • Belediyelerin Diğer Kurumlarla İlişkileri"

Süre

1 gün

Katılımcılar

Belediye meclis üyeleri,yöneticileri ve personelleri

Kurumsal bir eğitim talebiniz mi var?
Bize ulaşın.
Kurumsal Eğitim Talebi

İlgili Haberler