Yönetim ve Sistem Geliştirme

Belediye Meclis Üyeliği

Talep Formu
Belediye Meclis Üyeliği

Süre
1 Gün

Belediye meclisi üyelerinin rolü, yerel toplumun temsilcisi olarak önemli kararlar almak ve yerel düzeydeki etkileri anlamakla ilgilidir. Bu kapsamda, üyelerin belediye meclisi mevzuatına hakim olmalarının yanı sıra dünya genelindeki önemli gelişmeleri takip etme, inovasyon ve kreatif beceriler kazanma, kriz yönetimi ve acil durum planlaması gibi konularda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

Hedefler

Eğitim programı kapsamında, belediyenin temel organları olan Meclis, Encümen ve Belediye Başkanı'nın tanım, önemi ve işleyişi detaylı bir şekilde incelenecektir. Meclis üyelerinin seçimi ve görevleri, belediye hizmetlerinin belirlenmesi ve yönetilmesindeki rolü vurgulanacaktır. Meclis toplantılarının işleyişi ve karar alma süreçleriyle birlikte, üyelerin hakları ve sorumlulukları ele alınacaktır. Bu program sayesinde katılımcılara yerel yönetim sürecinin ana hatlarını anlayacak ve etkili bir şekilde yerel yönetim hizmetlerini yönlendirecek bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

İçerik

  • Belediyenin Organları: Meclis, Encümen, Başkan, Birbiriyle İlişkiler
  • Belediye Meclisinin Oluşumu
  • Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri
  • Belediye Meclisinin İşleyişi
  • Meclis Üyelerinin Hakları ve Sorumlulukları

Süre

1 gün

  Katılımcılar

    Belediye Meclis Üyeleri.

Kurumsal bir eğitim talebiniz mi var?
Bize ulaşın.
Kurumsal Eğitim Talebi

İlgili Haberler