Yönetim ve Sistem Geliştirme

AKOM Ekipleri İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi

#AcilDurum#Afet#RiskYönetimi
Talep Formu
AKOM Ekipleri İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi

Süre
3 gün

Belediyeler, 5393 sayılı Kanun'un 53. maddesi uyarınca, yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapmak, ekip ve donanımı hazırlamakla yükümlüdür. Belediyeler, bu çerçevedeki görevlerini yerine getirebilmek ve belediye sınırları dışında yangın ve diğer afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlayabilmek için bünyelerinde Afet Koordinasyon Merkezleri (AKOM) oluşturmaktadır. Bu merkezlerin afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasında kendilerinden beklenen hizmetleri doğru bir şekilde yapabilmeleri için ise çalışanların doğru bir dil ve fikir birliğine varması gerekir.

Hedefler

Belediyelerin Afet Koordinasyon Merkezleri’nde çalışan personelin ihtiyacı olan modern afet ve acil durum yönetimi konusunda bilgilenmeleri hedeflenmektedir.

İçerikler

  • Afet ve Acil Durum Yönetiminin İlkeleri
  • Afet ve Acil Durum Planlaması
  • Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönetimi
  • Olay Komuta Sistemi
  • Zarar Azaltma
  • Toplumu Afet Tatbikatlarına Yönlendirme

Süre

3 gün

Katılımcılar

AKOM çalışanları ve ilgili diğer belediye çalışanları.

Kurumsal bir eğitim talebiniz mi var?
Bize ulaşın.
Kurumsal Eğitim Talebi

İlgili Haberler