Yerel Yönetim Akademisi tarafından düzenlenen ve YouTube'da yayınlanan Mevzuat Eğitimleri

 
 

COVID-19 Sonrası İş Sağlığı ve Güvenliği    

Eğitmen: İbrahim Deniz Ekici

 
 

Otopark Yönetmeliği

Eğitmen: Abdurrahman Keleş

Resmi Yazışma Kuralları ve EBYS - 12 Ders

Eğitmen: Niyazi Çiçek

 

Odoo - Sample 1 for three columns

3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği - 4 Ders

Eğitmen: Abdurrahman Keleş

Odoo - Sample 2 for three columns

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği

Eğitmen: Abdurrahman Keleş

Odoo - Sample 3 for three columns

Elektronik İhale - 2 Ders

Eğitmen: Ümit Arslan

Belediye Mevzuatı - 5 Ders

İbrahim Kapaklıkaya tarafından verilen 5 derslik eğitim programı, Türkiye'deki büyükşehir sistemi içindeki belediyeler ile büyükşehir dışındaki il, ilçe ve belde belediyelerini ele alarak Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu bağlamında temel hususlara değinmektedir.

Eğitim programına buradan ulaşabilirsiniz.

Kamu İhale Mevzuatı - 18 Ders

Belediyelerin mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihalelerinde uygulanacak esas ve usuller 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile düzenlenmektedir. Dolayısıyla, belediyeler üstlenmiş oldukları hizmetleri yerine getirirken bu yasalara uygun davranmak durumundadır. Kamu İhale Kanunu eğitimi belediye yönetici ve çalışanlarının söz konusu mevzuat hükümlerine hakim olmaları ve karşılaştıkları problemleri hızlıca çözmeleri açısından büyük önem arz etmektedir.

Ümit Arslan tarafından verilen 18 dersten oluşan Kamu İhale Mevzuatı eğitim programına buradan ulaşabilirsiniz.