Yönetim ve Sistem Geliştirme Eğitimleri

Yönetim ve Sistem Geliştirme Eğitimleri ile, katılımcıların süreç yönetimi, hedeflerle yönetim, proje döngüsü yönetimi, insan kaynakları yönetimi, stratejik finansal analiz, afet yönetimi, toplam gibi birçok alanda bilgi, beceri ve yetkinlik düzeylerinin artırılması ve bu yolla kuruluşların kurumsal kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunmaları hedeflenmektedir. Bu konudaki detaylar eğitim kataloğumuzda yer almaktadır. Yönetim ve Sistem Geliştirme Eğitimleri ana başlığı altında sunulan eğitimler aşağıdaki gibidir: