Mevzuat Eğitimleri

Mevzuat Eğitimleri ile katılımcıların belediye hizmetlerini yürütürken tabi olunan mevzuat konusundaki bilgi, yorumlama ve problem çözme becerilerinin artırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda belediye ve büyükşehir belediye mevzuatının yanı sıra, belediyelerin gelir tahsilatı, harcama ve bütçe yönetimi, imar, çevre, insan kaynakları yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, resmi yazışma kuralları, etik gibi birçok konuda tabi olunan mevzuata ilişkin güncel gelişmeler ışığında eğitimler düzenlenmektedir.