İleri Yöneticilik Eğitimleri

İleri Yöneticilik Eğitimleri ile, katılımcıların yönetim becerileri, koçluk, yetkinlik bazlı mülakat teknikleri gibi alanlarda bilgi, beceri ve yetkinlik düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir. Teorik bölümlerin yanı sıra ve herkesin katılımını sağlayan uygulama çalışmalarını da içeren bu eğitimler sayesinde katılımcıların kendilerini ve ekiplerini daha iyi tanıyarak ekiplerini daha verimli ve etkin bir şekilde yönetmeleri ve kendilerini geliştirmeleri beklenmektedir. İleri Yöneticilik Eğitimleri ana başlığı altında sunulan eğitimler aşağıdaki gibidir: