İleri Yöneticilik Eğitimleri

Yönetim Becerilerini Geliştirme Eğitimi

Kurumlarda farklı rollere ve görev tanımlarına sahip olan ekip liderinin önemi stratejiktir. Kurumların bu yöneticilerden beklentileri temelde “insan yönetimi” becerileri sergilemeleri ve bu yolla bir yandan performans hedeflerini gerçekleştirebilecek şekilde ekiplerini verimli ve etkin yönetirken, diğer yandan da kurum stratejilerini çalışanlara indirgemeleri, kurumun temel yaklaşımlarını, değerlerini ekiplerine yaymalarıdır. “Yönetim Becerilerini Geliştirme Eğitimi” tüm bu beklentilere hizmet edecek temel başlıkları destekleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Hedefler

Katılımcılar bu eğitim programı içerisinde yapılacak olan testlerle hem kendi yönetim tarzlarını, hem de ekiplerini daha iyi tanıyacaklar farklılaşan olay ve konulara özgü kendi liderlik stillerini uygulama becerisi kazanacaklardır.

İçerik

1) Liderlik

 • Lider Kime Denir?

 • Liderle Yönetici Arasındaki Farklar Nelerdir?

 • Lider Yöneticilerin Ortak Özellikleri

 • Yöneticilik Performansını Etkileyen Kritik Başarı Faktörleri

2) Motivasyon

 • Motivasyon Ne Değil?

 • Motivasyon Engelleri

 • Motivasyon İhtiyacını Belirlemek

3) Takım Geliştirme

 • Xerox Vaka Çalışması

 • Kişileri Geliştirmede 3 Temel Prensip

 • Eğitim ve Performans Derleme

 • Eğitim İhtiyaç Analizi

4) Yetiştirme

 • Yetiştirme Esasları

 • Grow Metodu

 • Öğretmek

 • Öğrenme Tarzlarını Belirleyin

 • Nasıl Öğreniyorsunuz Testi

 • Farklı Kişilere Farklı Öğretme Yöntemleri Kullanmak

5) Takım Çalışması

 • Takım Nedir?

 • Takım Çalışması İhtiyacı

 • İyi Takım Oyuncularının Özellikleri

 • Başarılı Takımların Nitelikleri

 • Grup Çalışması

 • Truckman’ın 4 Basamaklı Takım Gelişim Süreci

 • Duygusal Banka Hesabı Nedir?

 • Takımın Duygusal Zekası

 • Takım İçinde Güven Yaratmanın Yolları

6) Delegasyon

7) Neden Delege Ederiz?

8) Delegasyon Tipleri Nelerdir?

9) Neden Delege Edemeyiz?

10) Etkili Delegasyon Grup Çalışması

11) Etkin Delegasyon İçin Rehber Bilgiler

12) Geri Besleme

13) Etkin Geri Bildirim

 • Belirgin, Samimi, Dengeli (Hamburger Metodu) Olmalıdır

 • Davranışlarla Yorumları Ayırt Et

 • Asla Kişiliğe Girme!

14) Etkin Geri Bildirim Verme Süreci

 • Adaya Sürecin Açıklanması

 • Değerlendirmelerin Aktarılması

 • Görüşmenin Sonlandırılması

 • Geri Bildirim Vermede İletişim Yetkinliği

 • Övgü Takdir Mekanizmasını Çalıştır

 • Geri Bildirim Tekniği Olarak Star Tekniği

15) Performans Görüşmeleri

 • Görüşme Öncesi Hazırlık

 • Planlama Soruları

 • Görüşmede Dikkat Edilecek Konular

 • Aktif Dinleme

 • Dinleme Bariyerleri

 • Dinleyici Tipleri

 • Performans Beklentilerinde Anlaşma

 • Video Gösterimleri Üzerinden Vaka Analizleri

16) Yetkinlik Geliştirme Süreci

 • Yetkinlik Kavramı

 • Başarılı İş Sonuçları İçin Yetkinliklerin Belirlenmesi

 • Yönetilen Ekibe Uygun Yetkinliklerin Sınanması ve

Değerlendirilmesi

 • Örnek Yetkinlik Geribildirimi Uygulamaları

17) Senaryo ve Role Play Çalışmaları

Süre

2 gün

Katılımcılar

Belediyelerde çalışan yöneticiler ve yönetici adayları. (16 kişi)