İleri Yöneticilik Eğitimleri

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri

  

Hedefler

İşe alım görüşmeleri yapan her pozisyondaki çalışanın, adayla geçirdikleri belirli sürede, adayı maksimum seviyede tanıyabilmelerini sağlamak, doğru, etkin ve sonuç odaklı soruları sorabilmek, gelen cevapları tarafsız skalalarla değerlendirebilme ve karşılaştırabilme yetisi kazanmalarını sağlamaktır.

İçerik

 • Yetkinlik Kavramı

 • Yetkinlik Çeşitleri

 • Yetkinlik Belirleme Teknikleri

 • Star Tekniği

 • Farklı Soru Sorma Teknikleri

 • Cevapları Değerlendirme Tekniği

 • İdeal Görüşme Süreci

 • Görüşmeyi Planlamak

 • Görüşmelerde Zaman Yönetimi

 • Giriş, Gelişme, Sonuç

 • Beden Dili

 • Etkili İletişim

 • Mülakat Cinayetleri

 • Zor Aday Profilleri

Süre

2 gün

Katılımcılar

İşe Alım sürecinde aktif rol oynayan belediye yönetici ve çalışanları (16-20 kişi)