Mevzuat Eğitimleri

Yerel Yönetimlerde Etik

Günümüzde, toplumun her alanında olduğu gibi kamu yönetiminde de etik sorunlar yaşanmaktadır. Kamu görevlileri ve özellikle de yöneticiler, yaptıkları eylem ve işlemler ile aldıkları kararlar esnasında sıklıkla etik ikilemlerle ve çıkar çatışmalarıyla karşı karşıya kalabilmektedirler. Kamu görevlilerinin karşılaştıkları etik ikilemler, çoğu zaman, onların kişisel ve mesleki dürüstlüklerinin ve erdemlerinin denendiği durumlar haline dönüşebilmektedirler. Karşılaşılan ikilemlerin çözümünde mesleki etik ilke ve standartlar önemli bir yol gösterici olabilmektedir. Kamu hizmetleri, vatandaşların vergileriyle yerine getirilmektedir. Vergilerle finanse edilen kamu hizmetlerinin, sadece gerçekleştirilmesi ya da yerine getirilmesi yeterli değildir. Aynı zamanda hizmetlerin en düşük maliyetle, en kaliteli biçimde, eşitlik ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak sunulması, vatandaşlar açısından önem kazanmaktadır. Bu da ancak dürüst bir yönetim anlayışı içerisinde mümkün olabilmektedir. Öte yandan etik dışı uygulamalar, aynı zamanda halkın yönetime olan güvenini de ortadan kaldırmaktadır. Demokratik yönetim, kişisel dürüstlüğe ve halkla kamu görevlileri arasındaki güvene dayalıdır. Toplum, kamu görevlilerinden, etik ilke ve standartlara duyarlı olmalarını beklemektedir. Bu eğitimde, etiğe dayalı bir yönetim kültürü oluşturulabilmesi için gerekli yasal ve kurumsal altyapı ile kamu görevlilerinin sahip olmaları gereken mesleki etik ilke ve değerlerin tanıtılması amaçlanmaktadır.

Hedefler

Eğitim sonunda katılımcılarda, etik ve etik davranış ilkeleri konusunda “farkındalık” oluşması beklenmektedir.

İçerik

  • Yerel Yönetimlerde Etiğin Önemi

  • Etik İkilemler

  • Etiğe İlişkin Yasal ve Örgütsel Yapı

  • Çıkar Çatışması ve Türleri

  • Kamu Görevlilerinin Uymaları Gereken Etik Davranış İlkeleri

  • Etiğe Dayalı Yönetim Kültürü Oluşturma

  • Etiğe Dayalı Karar Verme

  • Genel Değerlendirme

Süre

Yarım gün

Katılımcılar

Belediyelerde görev yapan yönetici ve çalışanlar.