Sertifikalı Eğitim Programları

Yerel Yönetim Akademisi Sertifikalı Eğitim Programı

Yerel Yönetim Akademisi alanında yetkin akademisyen ve eğitimcilerle işbirliği içinde belediye yönetici ve çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırmayı, vizyonlarını ve kişisel becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Yerel Yönetim Akademisi bünyesinde gerçekleştirilen genel eğitim programı 10 günlük bir program olarak tasarlanmıştır. Bu program çerçevesinde, Türkiye’nin ve belediyelerin yönetim yapısı, belediyeleri ilgilendiren mevzuat, kent ve belediye yönetimine ilişkin güncel konulara ilişkin eğitimler ile belediye yönetici ve çalışanlarının yetkinliklerini geliştirmeye ve farkındalıklarını arttırmaya yönelik kişisel gelişim eğitimlerine yer verilmiştir.

İçerik

1. Ders: Türkiye'nin Yönetim Yapısı ve Yerel Yönetimler

2. Ders: Etkin İletişim

3. Ders: Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri

4. Ders: Belediyelerde Mali Yönetim

5. Ders: Belediyelerde İnsan Kaynakları Yönetimi

6. Ders: Belediyelerde İhale Sistemi

7. Ders: Yerel Yönetimlerde İş Hukuku Uygulamaları

8. Ders: Afet Yönetimi

9. Ders: Protokol ve Nezaket Kuralları

10. Ders: İmar ve Şehircilik

Hedefler

 

İçerik


Süre

10 Gün

Katılımcılar

Belediye meclis üyeleri, belediye yöneticileri ve yönetici adayları ile kent ve belediye yönetimi konusunda bilgi düzeylerini artırmak ve vizyonlarını geliştirmek isteyen tüm belediye çalışanları ve diğer katılımcılar.