Sertifikalı Eğitim Programları

Yerel Yönetim Akademisi Genel Eğitim Programı

Yerel Yönetim Akademisi alanında yetkin akademisyen ve eğitimcilerle işbirliği içinde belediye yönetici ve çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırmayı, vizyonlarını ve kişisel becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Yerel Yönetim Akademisi bünyesinde gerçekleştirilen genel eğitim programı 3 haftalık ve toplam 15 saatlik bir program olarak tasarlanmıştır. Bu program çerçevesinde, Türkiye’nin ve belediyelerin yönetim yapısı, belediyeleri ilgilendiren mevzuat, kent ve belediye yönetimine ilişkin güncel konulara ilişkin eğitimler ile belediye yönetici ve çalışanlarının yetkinliklerini geliştirmeye ve farkındalıklarını arttırmaya yönelik kişisel gelişim eğitimlerine yer verilmiştir.

Hedefler

 

İçerik

1. Ders: Yerel Yönetim Reformundan Öğrendiklerimiz

2. Ders: Türkiye’nin Yönetim Yapısı ve Yerel Yönetimler

3. Ders: Belediyelerin Yönetim Yapısı ve Organlar Arası İlişkiler

4. Ders: Etkin İletişim

5. Ders: Belediyelerde Mali Yönetim

6. Ders: Gayrimenkul Yönetimi

7. Ders: İmar ve Şehircilik

8. Ders: Protokol ve Nezaket Kuralları

9. Ders: Belediyelerde İhale Sistemi

10. Ders: Afet Yönetimi

11. Ders: Belediyelerde Ekip Liderliği

12. Ders: Yerel Yönetimlerde İş Hukuku Uygulamaları

13. Ders: Kent ve Belediye Yönetimi: Deneyim Paylaşımı

14. Ders: Belediyelerde İnsan Kaynakları Yönetimi

15. Ders: Belediyelerde Çevre Yönetimi

16. Ders: Yerel Yönetimler ve Etik

Süre

8 gün (64 saat)

Katılımcılar

Belediye meclis üyeleri, belediye yöneticileri ve yönetici adayları ile kent ve belediye yönetimi konusunda bilgi düzeylerini artırmak ve vizyonlarını geliştirmek isteyen tüm belediye çalışanları ve diğer katılımcılar.